Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiotalsövergång vid addition och problemlösning (Kap 2 bok 1B)

Skapad 2021-03-10 12:07 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 1 Matematik
Under detta området så kommer du att få jobba med addition inom talområdet 0-20 där du kommer över till ett nytt tiotal ex. 8+5=13. Problemlösning kommer du också att få prova på.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du ska kunna:

 • tiotalsövergång vid addition inom talområdet 0-20.
 • enkel problemlösning.
 • skriva ett matematiskt uttryck till enkla räknehändelser.
 • huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll.

 

Undervisningens innehåll:

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att:

 • skriva matematiska uttryck till en räknehändelse.
 • rita en bild som stöd till en räknehändelse.
 • räkna tiotalsövergång vid addition med bildstöd.
 • addera upp till 10 först vid tiotalsövergång och sedan addera resten.
 • räkna tiotalsövergång vid addition med hjälp av en tallinje.
 • rita en bild som stöd vid problemlösning.
 • lyssna till berättelser och genomgångar med matematiskt innehåll.
 • delta i samtal och diskussioner.
 • svara på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektionernas innehåll.

 

                   

 

Begrepp: ytterligare, uppdelning, ental, tiotal, summa, hälften, dubbelt, oval, hög och låg

 

Bedömning:

Det som bedöms är de konkretiserade målen som finns här ovan.

Vi kommer att bedöma:

 • hur du jobbar med dina uppgifter muntligt och skriftligt under lektionerna.
 • hur du klarar den avslutande diagnosen/testet i boken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: