👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningsprogram i takt till musik åk. 9

Skapad 2021-03-10 12:24 i Rättviksskolan Rättvik
Du kommer att få skapa ett kort träningsprogram i grupp.
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Vi kommer att under fyra veckor arbeta med momentet att röra sig till musik i danser och träningsprogram. Målet är att detta skall resultera i att ni i grupper om tre-fyra skapar en del av ett träningsprogram. De olika delarna är Inledning, uppvärmning, uppmjukning, styrka samt nedvarvning.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Arbetet påbörjas vecka 10 och redovisas i vecka 13.

Lärarledda lektioner: på lektionerna kommer vi titta närmare på hur man kan lägga upp ett träningsprogram. Vi studerar även de olika delarna i ett träningsprogram (uppvärmning, uppmjukning, styrka och nedvarvning). Vi kommer också gå igenom musikanalys. Eleverna kommer arbeta i grupper om 3-4st med att utforma ett litet träningsprogram.

* De olika delarna som ska ingå i träningsprogrammet är :

 • Inledning
 • Uppvärmning
 • Uppmjukning
 • Styrka
 • Nedvarvning

* Tänk på att välja musik som har rätt tempo för rörelserna. Se info om musikanalys i teorihäftet.


Redovisning

* Redovisning V.13. Varje grupp redovisar sin del i ett träningsprogram. 

* Samtliga i klassen skall vara aktiva när grupperna redovisar sina delar och på så sätt visa sina förmågor i rörelse till musik. 

* Varje grupp ska filma sig själva vid genomförandet av träningsprogrammet och lämna in till respektive lärare.

 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

1. Din förmåga att sätta upp ett mål för träning och följa upp det i passet. 

2. Din förmåga att anpassa dina rörelser till takt, rytm och sammanhang. 

3. Ditt deltagande i övriga redovisningar (rörelse till takt, rytm och sammanhang)

 

Material.

Tillgång till dator för att komma åt Unikum med planering, teori, musikanalys, uppgiften samt kunna söka efter passande rörelser.

Musikanläggning och egna telefoner för att hitta musik till sin del av träningspasset.

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Träningsprogram i takt till musik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Träningsprogram till musik åk.9

E
C
A
Förmåga att:
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Förmåga att:
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och tränings-program till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Förmåga att:
planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.