Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GEOMETRISKA FORMER

Skapad 2021-03-10 12:38 i 224591 Förskolan Spåret Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Ge barnen möjlighet att upptäcka och utveckla sin förståelse för matematik i sin vardag, samt att få uppleva matematiken i många olika former både ute och inne. Barnen behöver upptäcka likheter - olikheter, färg, form och mönster för att se att matematik är mer än att bara räkna.

Innehåll

Vad – ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om?

·       Barnen ska lära sig namnen på olika geometriska former; triangel, cirkel, kvadrat, rektangel, oval.

·       Barnen får jämföra likheter och skillnader mellan olika geometriska former.

·       Genom att lära sig namnen på de geometriska formerna får barnen möjlighet att utöka sitt ordförråd samt att utveckla sina grundläggande färdigheter i matematik.

·       Barnen får möjlighet att upptäcka matematik i sin vardag.

 

Varför – Vad är syftet? Vad säger läroplanen?

Genom att barnen får utforska geometriska former, cirkel, kvadrater, triangel, rektangel, kommer de upptäcka att geometri finns överallt omkring oss i vår vardag. Barnen får utveckla sin förmåga att observera de olika föremål i sin omgivning för att kunna se likheter, olikheter, färg och form. Barnen upptäcker även att matematik är mer än att bara räkna.

Läroplanen.

– förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

– förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

– förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

Hur – Hur ska vi organisera för utmaningarna?

 

·       I mindre grupper kommer vi samtala med barnen om de geometriska figurerna, kvadrat, triangel, rektangel, oval, cirkel och vilka geometriska former som finns runt omkring oss.

·       Vi kommer att använda oss de geometriska figurerna till sångsamlingen och sagostund.

·       Vi ska låta barnen leta efter de olika formerna både inne och ute i naturen och sedan jämföra de olika formerna.

·       Vi ska använda och benämna mer matematiska begrepp, till exempel, storlek, lägesord, antal och mängder.

 

 

Vem – Vilka är det som ska delta?

Alla barn ska få möjlighet att utforska geometriska former på olika sätt i olika situationer utifrån sin kunskap och sina egna erfarenheter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: