Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagodans VT-21

Skapad 2021-03-10 12:41 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Sagodans: dans utifrån en saga/berättelse

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

 

Vi har dansat utifrån MusikA appen och vi har haft danspedagog ute som dansade med de äldsta barnen på avdelningen. Vi har även tränat yoga. Vi läser och lyssnar på många sagor. Vi vill nu binda ihop sagan/berättelsen med rörelse för att fortsätta utveckla barnens kroppsuppfattning. 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Lyssna på saga/berättelse och koppla ihop innehållet med rörelse.

Ökad kroppsmedvetenhet

Lyssna på innehållet i sagan/berättelsen

Förstärka inlärningen genom att röra sig och förstärka vissa bitar i sagan/berättelsen.

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

 

Läsa sagan/berätta berättelsen för barnen

Dansa sagan/berättelsen där vissa delar förstärks av specifika rörelser ev. med attribut tex. scarfar.

Upprepa flera gånger

Barnen bli mer och mer aktiva i berättandet och utförandet.

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: