Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Älvan Babblarna VT-2021

Skapad 2021-03-10 13:04 i Byvägens förskola Ale
Förskola

Innehåll

Barngruppen består utav 15 barn i åldrarna 1-2 år. På Älvan ska alla känna sig välkomna, bli respekterade och lyssnade på och våga uttrycka vad man känner.

Vi har valt att ha babblarna som ett övergripande tema. Vi har flera barn med olika språk i gruppen och kommer därför att arbeta språkstimulerande med Babblarna på olika sätt, både genom tal, tecken och kroppsspråk. Babblarna är ett språkutvecklande material baserat på Karlstads modellen som gör det lustfyllt att lära sig nya ord och att utveckla sitt språk. Det centrala i Karlstadsmodellen är rätten att få lära, utveckla och använda språket och modellen utgår från att vi alla lär oss på olika sätt. Modellen utgår även från att det finns fler kommunikations sätt än det verbala, så som tecken och bilder.

Älvans avdelning är utformad för att vara så inbjudande och lustfylld som möjligt. Vår förhoppning är att inomhusmiljön lockar till utforskande lek och samspel. Vår miljö är dessutom ständigt föränderlig, vi observerar barnens lek och förändrar på avdelningen efter barnens behov.

Läroplansmål

 •  
  Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 •  
  Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 •  
  Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 •  

  Omformulering av läroplansmål

  Vi vill ge barnen möjlighet till att utveckla följande:

  • Språkutveckling muntligt och med tecken.
  • Fantasi och skapande med olika uttrycksformer.
  • Konflikthantering som samspel och kommunikation.

   

   

   

  Genomförande/Arbetsmetoder

 • Vi delar barnen i mindre grupper för att erbjuda tillfällen för språkutvecklande aktiviteter såsom högläsning, sjunga, rimma och ramsa tillsammans. Alla aktiviteter vi erbjuder på Älvan har sin utgångspunkt i den lustfyllda leken och här kommer Babblarna in på ett naturligt sätt då vi uppmärksammat att barngruppen fångas av de olika figurerna.
 • Arbetslaget kommer att tänka på hur vi uttrycker oss till barnen, benämna saker i barnens omgivning, sätta ord på situationer samt variera vårt talade språk. Allt detta för att barngruppen ska få uppleva en levande språklig miljö på förskolan. Vi kommer att använda kroppen för att visa konkret med gester när man använder vissa ord samt ta hjälp av bilder i utbildningen.

  Läroplanen lyfter fram vikten av att lära tillsammans som är en del av det sociokulturella perspektivet som beskriver att vi lär tillsammans med andra genom samspel och kommunikation. Vi tar avstamp i det sociokulturella perspektivet genom att låta barnen samverka, samspela och kommunicera med varandra på olika sätt och vi med dem genom att låta barnen få vara den dem är och anpassa undervisningen till deras behov. Vi samtalar med barnen om hur man kan säga nej utan att någon blir ledsen och hur man kompromissa och hjälpa varandra. Alla dessa delar skapar möjlighet för barnen att lära och utvecklas tillsammans med varandra, och är viktigt för ett livslångt lärande.

  Rutiner är en stor del av verksamheten eftersom de skapar trygghet i barngruppen och det är något vi strävar efter. Vårt uppdrag enligt förskolans läroplan är att skapa en trygg miljö där barnen kan utveckla sin självkänsla.

 •  
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: