👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antika Grekland 7AB

Skapad 2021-03-10 13:07 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola F – 9
I detta moment kommer vi att läsa om den historiska epoken antiken och närmare bestämt Greklands tidiga historia. Vi kommer studera hur den grekiska kulturen växer fram och utvecklas och vi kommer kolla på hur man använt källor för att lära sig om denna tid i historien. Vi kommer träna oss i att utveckla vårat källkritiska tänkande.

Innehåll

Detta är ett levande dokument så förändringar kommer att göras under arbetets gång.

 

Antika Grekland

Vad är antiken för något?
 
 
Antiken är namnet på en historisk tidsperiod i sydvästra Europas och närmare bestämt medelhavsområdets historia.

I flera tusen år före vår tideräkning, alltså år 0 fanns jordbrukssamhällen i sydvästra Europa. Två högkulturer växte fram på de grekiska halvön Peloponnesos
och ön Kreta i dagens Grekland. Dessa kulturer blomstrade och influerades mycket av varandra och andra kulturer i medelhavsområdet. Under 1000-talet f.vt. började andra folkgrupper bebo områdena i sydvästra Europa och däribland området i dagens Grekland där en blandning av dessa kulturer leder till att den grekiska kulturen som vi känner i dag började ta form. De gamla högkulturerna på försvann.

Från 800-talet f.v.t. börjar det dyka upp skriftliga källor och stadsstater började växa fram. Det är från denna tid epoken antiken dateras. Den grekiska högkulturen efterträddes av det romerska riket. När det romerska riket bröt upp c.a. 400 e.vt. slutar även tidsepoken Antiken.

Mål:   

 • Du ska visa att du har kunskaper om Antikens Grekland 

 • Kunskaper om den grekiska historien och kulturen 

 • Kunskaper om den första demokratin och vad som skiljer den från dagens demokrati

 • Ha kunskap om antiken arv (t.ex. vetenskap, idrott, språk, politik, kultur) 

 • Kunna förstå och använda ämnestypiska begrepp för området
 • Kunna placera ut viktiga geografiska platser 

 • Ha grundläggande kunskaper om historiska källor 

 

Ur Kunskapskraven åk 7-9

 

 • Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla ochtill viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, 

 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. 

 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt. 

 

Vecka 10

 

Måndag 75 minuter    lektion 1

1. Nyheter - Titta på morgonens sändning på svt

2. Gör förhöret om de tidiga civilisationerna om du ännu inte gjort det.

3. Träna namngeografi på seterra.com 
     - Landskap
     - Europas länder


Torsdag 70 minuter
   lektion 2
 

1. Nyheter - Titta på morgonens sändning på svt

2. Få se planeringen för området - avslutande prov Måndagen den 1/4

3. Titta på Film om antika Grekland från filmoteket

4. Fyll i begreppslistan enskilt eller två och två - 15 minuter 

5. Gå igenom begreppen i klassenFredag 50 minuter   lektion 3


1. Nyheter - Titta på morgonens sändning på svt

2. Titta på Föreläsning om Antika Grekland del 1  start -->10.05

3. Läsa/öva på instuderingsfrågorna och svaren  -  1-8 
    Tid över? Träna på begreppen på quizlet.com - https://quizlet.com/join/GPrM6XV3g

4. Nutidskryss    

 

 

Vecka 11

 

Måndag 75 minuter    lektion 4

1. Nyheter - Titta på morgonens sändning på svt
2. Titta på Föreläsning om Antika Grekland del 1  start --> slutet

4. Gör uppgiften: Vilken stadsstat jag skulle välja att bo i här på UNIKUM

5. Läs igenom instuderingsfrågorna 11-12

    Tid över? Läsa/öva på instuderingsfrågorna och svaren  -  1-8 och 11-12
                   Träna på begreppen på quizlet.com -
https://quizlet.com/join/GPrM6XV3g

 


Torsdag 70 minuter
   lektion 5  (Vikarie)
 

1. Nyheter - Titta individuellt på morgonens sändning på svt

2. Titta på videon Demokrati i Aten på studi.se
3. Läs avsnittet Aten - Världens första demokrati i läroboken  s. 34  (bifogad fil längst ner i planeringen)

4. Jobba med stencilen Den första demokratin (Rätta innehållet - fråga vikarien)
5. Läs/öva på instuderingsfrågorna och svaren  -  9-10
    Tid över?
                    Öva på instuderingsfrågorna 1-12 och
                    Öva på de ämnestypiska begreppen på Quizlet.com
 https://quizlet.com/join/GPrM6XV3g

                    Gör, vid behov, klart uppgiften från måndagens lektion (Lämna in den)

 

Fredag 50 minuter   lektion 6

1. Nyheter - Titta på morgonens sändning på svt


2. Att sprida sanna/falska uppgifter om någon - Vad säger lagen?

 

3. Titta på Föreläsning om antika Grekland del 2 - Från början fram till 7.27
4. Övning - Märka ut historiska platser på karta (Använd Google för att hitta platserna - Lägg stencilen i mappen)
5. Läs/öva på instuderingsfrågorna och svaren  -  13-14

 

Vecka 12

 

Måndag 75 minuter    lektion 7

1. Nyheter - Titta på morgonens sändning på svt

2.Titta på föreläsningen om källkritiskt tänkande och historiska källor     cirka 11 minuter

3. Titta på videon Källkritik på studi.se och gör quizen till
4. Läs/öva på instuderingsfrågorna 21-22 om källkritiskt tänkande och källor
    Tid över? Gå igenom instuderingsfrågorna 1-13
                    Plugga på begreppen på Quizlet.com    (Finns länkat längst ner i planeringen)
                    Tjuvstarta med Torsdagens lektionsplanering


Torsdag 70 minuter
   lektion 8
 

1. Titta på Föreläsning om antika Grekland del 2 - Från 7.27 till 17.15
2. Läs/öva på instuderingsfrågorna och svaren  -  14-15
3. Titta på Föreläsning om antika Grekland del 2 - 17.15 till 28.05
4. Läs/öva på instuderingsfrågorna och svaren 16-20
5. Titta på Film om Alexander den store

 

Fredag 75 minuter   lektion 9

1. Nyheter - Titta på morgonens sändning på svt
2. Plugga inför provet
    Använd materialet som är länkat längst ned i planeringen

3. Titta lite på Troja?

4. Nutidskryss med nya grupper

 

 

Vecka 13

 

Måndag 75 minuter   lektion 10

1. Nyheter - Titta på morgonens sändning på svt
2. Plugga inför provet
3. Börja titta på filmen Troja

 

Torsdag 75 minuter   lektion 11

 

1. Skriva prov om antikens Grekland

2. Öva namngeografi på seterra.com

 

 

Dokument som du har nytta av:

Ämnestypiska begrepp - utan förklaring

Instuderingsfrågor och svar - Godtagbar nivå

Instuderingsfrågor och svar - Högre nivå

 

Text från boken sidan 34 - Aten - världens första demokrati

 

PowerPoint om källor och källkritiskt tänkande

 

Övning Den första demokratin

Kartövning antikens Grekland

 

Föreläsningar samt film om antika Grekland

Filmotekets film om antika Grekland

Föreläsning om antika Grekland - Del 1

Föreläsning om antika Grekland - Del 2

Film om Alexander den store

 

Uppgifter

 • Komplettera ditt resultat på provet om antikens Grekland

 • Komplettera provet på antika Grekland

 • Vilken stadsstat jag skulle välja att bo i

 • Prov på antika Grekland