Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mulle

Skapad 2021-03-10 13:15 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Under vårterminen ska vi i Bamse gruppen utöka vår kunskap om arter, både i form av djur och växter. Vi kommer även arbeta med att utöka barnens ordförråd kring djur och natur samt använda naturmaterial för matematikundervisning.

Innehåll

Fokus under vårens Mulle tillfällen kommer ligga på djur, natur, matte och språk.

Undervisningen kommer ske på ett roligt sätt för att fånga barnens nyfikenhet och barnens egna intressen kommer att följas. Barnen ska få ett reelt inflytande av sin undervisning och nyfikenhet och intresse kommer vara ledorden.

I grund och botten kommer djur och natur (i synnerhet spår och artkännedom) vara huvudkomponenter, men språk och matematik kommer att vävas in i undervisningen.

I sann Mulle-anda kommer vi även att plocka skräp, om vi hittar något, samt lära oss ramsan "Inget skräp får finnas kvar, lämna skogen som den var"

Målet kommer vara att barnen ska känna sig bekväma i naturen och att de ska kunna benämna vissa vanliga arter. Vi hoppas kunna lägga grund för ett vidare naturintresse hos barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: