Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner

Skapad 2021-03-10 13:24 i Lindbackens skola Uppsala
Grundskola 5 Kemi
Det här arbetsområdet handlar om kemiska reaktioner. En kemisk reaktion är när atomer eller molekyler sätts ihop med varandra på nya sätt och bildar nya ämnen. Kemiska reaktioner sker både i vår omgivning men också i vår kropp.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig:

 • vad som menas med en kemisk reaktion,
 • något om matens innehåll och hur man kan gör den hållbar,
 • hur det går till när nya ämnen bildas,
 • något om eld, fotosyntes, förbränning och om plast, och 
 • några viktiga upptäckter inom kemiområdet.

Hur ska du arbeta?

 • Läsa och diskutera kapitlet "Kemiska reaktioner" i Boken om kemi och fysik sidan 104-119.
 • Arbeta med uppgifter kopplade till arbetsområdet.
 • Träna på begrepp som hör till arbetsområdet.
 • Titta på filmer och diskutera dem.
 • Gör praktiska uppgifter.

Vad ska bedömas?

 • hur du deltar i diskussionerna i klassrummet.
 • att du kan berätta vad en kemisk reaktion är.
 • berätta om hur fotosyntesen går till i träd och andra växter.
 • vilka 3 grupper av ämnen som finns i maten och vad de används till.
 • hur det går till när nya ämnen bildas.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: