Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8b svenska - kärlek i allmänhet och noveller i synnerhet

Skapad 2021-03-10 13:43 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska under de närmaste veckorna att arbeta med noveller – om kärlek och annat! Du kommer få lära dig vad som är genretypiskt för noveller och få läsa en mängd olika noveller av olika författare. Du kommer även få skriva en egen novell efter den modell som du kommer att lära dig dig.

Innehåll

Under detta tema kommer du alltså att:

Läsa noveller, både högt och enskilt

Lyssna på noveller

Granska genren

Skriva egen novell

Se novellfilmer

Få författarpresentationer

 

När och vad?

 v. 8-17

Vecka

Innehåll:

Läxa

v. 8

      Vi spelar in filmer tillsammans med mobila filmverkstan under temat "Kärlek med förhinder"

 

v. 9

    Sportlov

 

v. 10

Rosalie Prudent av Guy de Maupassant + abortfrågan

 

      Vi arbetar med novellen + novellfilmen Elixir

 

 

v.11

Presentation av temat

     Vi går igenom vad som är genretypiskt för noveller

       ”Att döda ett barn” av Stig Dagerman. Författarpresentation, novell + film

    

 

v. 12

Vi läser novellklassiker

     ”Mannen från Södern” av Roald Dahl. Novell + film

        ”Ett halvt ark papper” av August Strindberg. Författarpresentation + novell  

         

 

v. 13

          Genomgång av novellreceptet

          Välj valfri novell som du gör en analys av enligt modell från din lärare

 

v. 14

    Påsklov

 

v.15

        Vi påbörjar skrivprocessen

      Elevexempel

 

v.16

     Skriva tankekarta till era egna noveller.

     Påbörja novellen

Förbered en tankekarta till din novell

v.17

     Återkoppling i grupper

      Skriv klart novellen

 

v. 21

Novellgala med prisutdelning

 

 

 

 

 

 

Priser till de tre bästa novellerna i de två spåren som vi har i år. Ni kan tävla i årets tema som är kärlek eller tävla i den öppna tävlingsklassen. Times new roman 12. 1-3 sidor.

 

 

 

Redovisning och bedömning:

 

   Din förståelse, dina analyser och resonemang kring de olika novellerna

   Din egen novell

 

Länktips:

http://www.youtube.com/watch?v=jZ_cqCoS5WE

http://www.youtube.com/watch?v=hKl-08u-8Fs

https://www.youtube.com/watch?v=adHScz56YBI

https://www.youtube.com/watch?v=B75F1vo5864

http://www.svd.se/sa-skriver-du-en-novell-pa-20-minuter/om/las--skriv-inspiration

 

 

 

Novellrecept!

     När man skriver en novell kan man gå efter detta recept!

 

 Novellen är en relativt kort berättelse

Handlingen börjar direkt, men kan inledas på olika sätt.

Det rör sig kring en eller ett fåtal personer

Det förekommer en eller ett fåtal platser

 Ett ämne eller en konflikt som utvecklar sig i novellen

Novellen utspelar sig under en kort tid

 Tillbakablickar berättar bakgrunden

Koncentrera innehållet så att det inte blir några sidospår

Vanligt med inre monologer. Det betyder att läsaren får följa huvudpersonens tankar.

Slutet ska vara oväntat eller tankeväckande (en poäng). Även öppna slut förekommer.

 


 

Bedömningsmatris novell

 

E

C

A

Koppling till uppgiften

Eleven följer i huvudsak novellreceptet. Texten fungerar som bidrag till en novelltävling.

Eleven följer relativt väl novellreceptet. Texten fungerar som bidrag till en novelltävling.

Eleven följer väl novellreceptet. Texten fungerar som bidrag till en novelltävling.

Innehåll

Eleven skriver en novell med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.

Eleven skriver en novell med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.

Eleven skriver en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp.

Struktur

Novellens dramaturgi är enkel. Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.

Novellens dramaturgi är relativt komplex. Novellen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad.

Novellens dramaturgi är komplex. Novellen är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad

Språk och stil

Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket stör inte förståelsen av novellen.

Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.

Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.

Skrivregler

Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: