Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rangordna brott (synder)

Skapad 2021-03-10 13:50 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Du utgår från Dantes helvete och synen på syndare under medeltiden. Du presenterar din syn på olika brott i dagens samhälle och bemöter frågor från gruppen.

Matriser

Sva
Rangordna brott (synder)

E
C
A
Delta i samtal
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare.
Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Bemöter andras argument
I diskussioner bemöter eleven andras argument, och egna åsikter understöds med fakta och exempel.
I diskussioner bemöter eleven andras argument med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med fakta, exempel och förklaringar.
I diskussioner bemöter eleven andras argument på ett spontant och ledigt sätt med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med detaljerade faktaupplysningar, belysande exempel och förklaringar.
Ordförråd, uttal och grammatisk behärskning
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: