Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Exorcismen i Eksjö

Skapad 2021-03-10 13:52 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Samhällskunskap Svenska
Natten till den 13 november 2010 inkommer ett samtal till SOS-alarm från det lilla småländska samhället Eksjö. När räddningstjänsten kommer till platsen är villan övertänd. I elden hittas en bränd kropp som identifieras som 32-åriga tvåbarnsmamman Vendela Lindgren. På platsen finns också den döda kvinnans man, Erik Lindgren, en katolsk präst som kallar sig Fader Edward, familjens barnflicka Anna samt barnen Jonas och Ellinor. Femåriga Ellinors kropp visar spår av misshandel. VAD ÄR DET EGENTLIGEN SOM HÄNT?

Innehåll

När du läst detta område ska du kunna:

 • Du ska kunna visa läsförståelse utifrån olika uppgifter
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Du ska kunna delta i samtal kring innehåll i serier där du ställer frågor.
 • Du ska framföra åsikter och argument kring innehållet och kopplar detta till tid och orsak.
 • Du ska kunna formulera dig i skrift där du skriver en reflekterande text
 • Du ska kunna sammanfatta innehållet i serien och resonera kring budskap hur det påverkas av mediet och vad det kan få för konsekvenser

Så här kommer du att undervisas:

 • Diskussioner i klassen
 • P3 serie - "Exorcismen i Eksjö"
 • Ordförståelse träning
 • Läsförståelse uppgifter 
 • Åsikts - och tolkningsbara frågor
 • Reflektionsuppgifter

Bedömning:

 • Deltagande vid diskussion och klassrumsgenomgångar 
 • Kvalitén på dina uppgifter
 • Läsförståelse - hur du visar att du förstår serien
 • Tolka & resonera om budskap - hur du visar att du förstår och tolkar serie.

 

 https://sverigesradio.se/grupp/34361

 

 

 

 

Uppgifter

 • Exorcismen i Eksjö avsnitt 7

 • Exorcismen i Eksjö avsnitt 6

 • Exorcismen i Eksjö avsnitt 5

 • Exorcismen i Eksjö avsnitt 4

 • Exorcismen i Eksjö avsnitt 3

 • Exorcismen i Eksjö avsnitt 2

 • Exorcismen i Eksjö avsnitt 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: