Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde: Samhällsfrågor

Skapad 2021-03-10 13:57 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 1 – 3 Bild SO (år 1-3) Svenska
På vilket sätt får vi ta del av nyheter? Hur vet vi att nyheten är sann? Vad är en rubrik och ingress? Hur presenterar vi en nyhet inför klassen på ett bra sätt? Det här är lite kring vad vi kommer att arbeta i ämnet samhällskunskap samt svenska.

Innehåll

Mål

- Beskriva på vilket sätt vi kan ta del av nyheter.

- Namnge vilka yrken som producerar nyheter.

- Lära sig hur man kan vara källkritisk.

- Presentera en nyhet muntligt med hjälp av en skriftlig text.

- Genomföra en bildanalys. 

 

Begrepp

- Reporter, journalist

- Källkritik

- Rubrik

- Ingress

- fakta

- talstreck

- Bildanalys

 

Material

- Widget- bilder

- Lilla aktuellt

-  sverigesradio.se/juniornyheterna

- svd.se/junior

 

Metod

- Enskilt samt par- och grupparbete

- Klassrumsdiskussioner.

- Nyheter via digitala verktyg samt tidningar. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3

Matriser

Sv Bl SO
Arbetsområde: Samhällsfrågor

Rubrik 1

Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Vädera en nyhet/samhällsfråga
 • SO
 • SO  1-3
Jag kan skriva om en nyhet samt förklara varför nyheten är viktig.
Jag kan skriva ett argument om varför en nyhet är viktig på egen hand.
Jag kan skriva två eller fler argument om varför en nyhet är viktig på egen hand.
Skiljetecken
 • Sv  1-3
Jag använder vid få tillfälle stor bokstav och punkt för att markera en mening.
Jag använder stor bokstav och punkt på för att markera en mening. Jag använder frågetecken, kommatecken och utrropstecken vid få tillfälle på ett korrekt vis.
Jag använder stor bokstav, punkt, frågetecken, kommatecken och utropstecken på ett korrekt vis.
Bildanalys
 • Bl  1-3
Jag kan skriva och berätta vad jag ser på bilden på ett enkelt sätt.
Jag kan skriva och berätta om bilden på ett tydligt sätt genom att beskriva tex. vad som finns i förgrunden, i bakgrunden och vilka andra deltaljer som finns med i bilden.
Jag kan skriva och berätta om bilden på ett tydligt sätt genom att beskriva tex. vad som finns i förgrunden, i bakgrunden och vilka andra deltaljer som finns med i bilden.
Muntlig presentation
 • Sv  1-3
Jag pratar högt när jag presenterar min text. Jag läser direkt från min skrivna text när jag pratar.
Jag pratar högt och tydligt när jag presenterar min text. Jag läser direkt från min skrivna text när jag pratar. Jag pratar i lagom tempo när jag pratar.
Jag pratar högt och tydligt när jag presenterar min text. Jag pratar i lagom tempo när jag pratar. Jag använder mig av stödord när jag pratar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: