Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva

Skapad 2021-03-10 14:23 i Frötuna skola Norrtälje
Under det här arbetsområdet kommer vi att träna på att skriva olika beskrivande och instrueranade texter.
Grundsärskola 6 Svenska
Att skriva olika typer av texter är en utmaning för många och är därför också något man måste träna på. Det är precis vad vi ska göra under ett par veckor framöver. Tillsammans ska vi träna på att skriva personbeskrivningar, miljöbeskrivningar, berättande texter och instruerande texter. Dessutom kommer vi också träna på hur man skriver en text, hur man använder skiljetecken och hur man gör styckeindelningar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med det här arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • skriva berättande och instruerande texter.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • med stöd av bilder och instruktioner skriva egna berättande och instruerande texter. 
 • skriva texter med en fungerande struktur där du använder dig av grundläggande skrivregler. 
 • skriva egna texter, både för hand och med hjälp av din iPad. 

Hur ska det bedömas?

Inlämningar av:

 • Berättande texter
 • Instruerande texter

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar
 • Övningar kring skiljetecken, styckeindelning och andra skrivregler
 • Enskilda inlämningar av berättande texter och instruerande texter. 
 • Ge och ta emot respons på sina texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska åk 1-6, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Samtala
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Kommunikations- & samtalsregler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med viss säkerhet.
I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med säkerhet.
Muntliga presentationer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
Använda verktyg
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda något verktyg.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven något verktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Berättande texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
Eleven kan med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
Eleven kan med flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
Förståelse för texterna
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Jämföra och beskriva
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett delvis fungerande sätt.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett väl fungerande sätt.
Skriva
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar
Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
Strukturera text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Skriva för hand & på dator
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Budskap & handling
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Hämta information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: