Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 9- Una vida mejor

Skapad 2021-03-10 14:11 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Jag berättar om våra resvanor och andra vanor som påverkar miljön och om hur vi kan göra för att minska miljöförändringar

Innehåll

 

Vad?

Eleven kommer att kunna berätta om hur vi kan göra för att minska miljöförändringar. Bl.a. kommer eleven att prata om:

 

 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

 

 

 

 

Hur?  bland annat med Gracias 9 boken (kap. 10)

genom att: 

 • läsa en text om miljö och hur påverkar våra rutiner i miljöförändringar
 • arbeta med orden, grammatik och olika utryck i övningsboken (skriftligt och muntligt. individuellt och med någon klasskamrat)
 • göra digitala diagnos i gracias hemsidan
 • gå igenom vokabulär i widgitonline
 • lyssna/titta på nyheter/ film
 • skriva en enkel text genom att svara på en tankekarta med frågor.
 • gå igenom lärarens presentation (ppt.) om hur man kan skriva en bra text i spanska.
 • skriva en utvecklade text (först med hjälp av material och lärare och sedan utan till)
 • fråga och svara en klasskamrat om sina resvanor, om hur vi kan göra för att minska miljöförändringar, etc

 

Arbetsuppgifter

 • övningarna i boken
 • hörförståelse uppgiften
 • skriftliga uppgifter
 •  muntliga uppgifter

 

Tidsplan (mellan dessa veckor pågår arbetsområdet)

v.10 - v.16

 

Datum för bedömningstillfällen (utöver den formativa bedömningen) – åk 6-9

v.16 och v.17 (preliminär)skriftlig och muntlig uppgift

 

 

 

Varför?

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: