Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-03-10 14:22 i Frötuna skola Norrtälje
Matematikens användning i vardagen.
Grundsärskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med matematik på ett sätt som gör att du utvecklar kunskap om matematik och dess användning i vardagen. Vi kommer att jobba för att utveckla ditt intresse och tilltro till din egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Matematik ska vara roligt och spännande!

Innehåll

Förmågor att utveckla i ämnet matematik:

 • kunna lösa matematiska problem
 • kunna använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter 
 • kunna reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning 
 • kunna använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

I undervisningen kommer vi att:

 • träna olika strategier för att lösa matematiska problem i vardagliga situationer
 • träna på hur tal 1-1000 storleksordnas, jämförs och delas upp
 • tallinjen
 • arbeta med hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material och bilder.
 • träna klockan och hur olika enheter för tid förhåller sig till varandra
 • träna på pengars värde, användning och hur de växlas
 • lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet
 • geometriska begrepp tex; längd, bredd och höjd.
 • mätning av längd, volym och massa samt måttenheter
 • mönster
 • dubbel/hälften
 • rimlighet inom olika antaganden

konkretisering av mål.

I vardagliga situationer ska du medverka i samtal och göra bedömningar om rimlighet när det gäller tid och pengar.

 

Öva på addition, subtraktion och multiplikation och division.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-6
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  1-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  1-6
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
  Ma  1-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  1-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  1-6
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
  Ma  1-6

Matriser

Ma
Matris Matematik grundsärskolan 4-6

Problemlösning: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Ny nivå
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
På väg
Eleven kan **medverka** i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till **delvis fungerande** lösningar.
Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till **väl fungerande** lösningar.

Taluppfattning och tals användning

Ny nivå
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
På väg
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1 000.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1 000.
På väg
Dessutom **medverkar** eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–100 på ett **delvis fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1– 1000 på ett **väl fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
På väg
Eleven kan också **medverka** i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på internet.
Eleven kan också på ett **delvis fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på internet.
Eleven kan också på ett **väl fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på internet.
På väg
Eleven **bidrar** också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar
Eleven ger också **enkla** omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Eleven ger också **välutvecklade** omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.

Tid och pengar

Ny nivå
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
På väg
Eleven kan **bidra** till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information
Eleven kan föra **enkla** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.

Sannolikhet och statistik

Ny nivå
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
På väg
Eleven **bidrar** till att beskriva informationen i någon tabell eller något diagram
Eleven beskriver informationen i någon tabell eller något diagram på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Eleven beskriver informationen i någon tabell eller något diagram på ett **ändamålsenligt** sätt.

Geometri

Ny nivå
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
På väg
Eleven **bidrar** till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
Eleven mäter och avläser sträckor, massor och volymer med **viss säkerhet**.
Eleven mäter och avläser sträckor, massor och volymer med **säkerhet**.

Ämnesspecifika begrepp

Ny nivå
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
På väg
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: