Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djupläsning - Stupet

Skapad 2021-03-10 14:36 i Margretelundsskolan Österåker
Grundskola 4 – 6 Svenska
Dillon har inte träffat sin våldsamma pappa på två år. Men nu har han dykt upp igen och vill ta med Dillon och hans lillebror Robbie på en campingtur i skogen. Robbie är säker på att deras pappa har förändrats och att allt är som det ska, men Dillon blir mer och mer osäker ju längre tiden går....

Innehåll

Läsläxa 

Nu ska vi tillsammans träna på att djupläsa. Vi läser en och samma bok var för sig och diskuterar sedan tillsammans. Ibland diskuterar vi gemensamt hela klassen, ibland i mindre grupper.


När man djupläser läser man ordentligt för att lägga så mycket man kan av bokens innehåll på minnet. Jag vill att du läser både tyst för dig själv och högt för en förälder. Bra är också att tillsammans med förälder gå igenom de olika frågorna som hör till varje kapitel som en förberedelse inför era boksamtal i skolan. Du behöver kunna beskriva din upplevelse av boken med egna ord.


Med den här boken vill jag att du ska utveckla din fantasi och inlevelseförmåga. Jag vill att du ska träna dig i att se de budskap författaren vill förmedla men som kanske inte riktigt står skrivet i texten. Vi ska tillsammans lära oss att läsa mellan raderna, som det kallas. 


Utöver fantasi, inlevelseförmåga och oskrivna budskap vill jag att du också ska få möjlighet att träna samtalsteknik. 


Det som du ska göra hemma: 

 1. Läsa 1-3 kapitel varje vecka (det står i uppgiften varje vecka vilka kapitel du ska läsa). 

 2. Ha frågorna nära dig när du läser så du kan läsa om frågorna lite då och då. Läs igenom frågorna innan du läser varje kapitel. 

 3. Läs de kapitel som står i veckans uppgift och fundera över frågorna. 

 4. Läs gärna frågorna och texten tillsammans med en förälder/någon äldre. 

 5. Fundera och anteckna dina svar. 


I skolan ska du sitta i din läsgrupp och diskutera. Det här vill jag att ni samtalar om: 

 1. Vad veckans läsning handlat om

 2. Vad ni tyckte om det ni läste

 3. Hände det något speciellt (intressant, spännande, oväntat, sorgligt, glatt…)

 4. Diskutera frågorna. 


Jag vill att ni spelar in era diskussioner i läsgrupperna. Inspelningen ska sedan delas med mig. 


Trevlig läsning! 

 

Uppgifter

 • Stuped - läsläxa kapitel 1-2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: