Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell SVA 8CD vt21

Skapad 2021-03-10 15:18 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Du ska få kunskap i textgenren novell och lyssna, se och sedan skriva en egen novell med temat: MÅL I LIVET
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Vecka 2-9 kommer vi att arbeta med temaområdet "noveller." Temat går ut på att bekanta sig med litterära och dramaturgiska begrepp, att läsa flera noveller samt att skriva en egen novell som slutexamination.

Innehåll

Arbetssätt:

Läsa flera olika noveller (i helklass, i grupp, enskilt)

Analysera noveller (i helklass, i grupp, enskilt)

Genomgång av novellens karaktär och uppbyggnad

Övningar i gestaltande 

Skriva egen novell

Ge och ta respons + bearbeta novellen

 

Examination:

Novellanalys

Skriva egen novell

Ge och ta respons

Uppgifter

  • Din novell

Matriser

Sv SvA
Noveller

F
E
C
A
Läsa med flyt
Når ej kunskapskravet i denna uppgift.
Du kan läsa din novell med flyt.
Du kan läsa din novell med gott flyt och inlevelse.
Du kan läsa din novell med mycket gott flyt och inlevelse.
Läsförståelse
Når ej kunskapskravet i denna uppgift.
Du kan göra enkla sammanfattningar av novellerna du läst och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av novellerna du läst och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av novellerna du läst och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Tolka & resonera om budskap
Når ej kunskapskravet i denna uppgift.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i novellerna.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i novellerna.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i novellerna.
Skriva texter
Når ej kunskapskravet i denna uppgift.
Du kan skriva en novell med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.
Du kan skriva en novell med relativ god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.
Du kan skriva en novell med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.
Berättande text
Når ej kunskapskravet i denna uppgift.
Din novell innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Din novell innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Din novell innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Kombinera text, estetiska uttryck och medier
Når ej kunskapskravet i denna uppgift.
Du kombinerar text, bild och musik så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt och förstärker och levandegör ditt budskap.
Du kombinerar text, bild och musik så att de samspelar på ett relativt väl fungerande sätt och förstärker och levandegör ditt budskap.
Du kombinerar text, bild och musik så att de samspelar på ett väl fungerande sätt och förstärker och levandegör ditt budskap.
Bearbetening av text
Når ej kunskapskravet i denna uppgift.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta din egen novell mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta din egen novell mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta din egen novell mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: