Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's talk History

Skapad 2021-03-10 15:43 i Maria Parkskolan Helsingborg
British History
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi arbetar med engelsk historia med utgångspunkt i kapitel 5 i Happy year 8. Som avslutning jobbar vi med ett texthäfte som heter History of Britain. Innehållet i häftet History of Britain kommer ni sedan att använda inför en presentation av olika delar inom brittisk historia.

Innehåll

SYFTENA ÄR ATT DU SKA

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

DESSA FÖRMÅGOR KOMMER ATT BEDÖMAS

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter - vi läser och diskuterar texterna i läromedlen

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift - vi pratar engelska, både i helklass och i smågrupper

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda - glosträning och samtal/skrivande där ordförrådet inte räcker till

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang – vi skriver och talar engelska

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används - utifrån texter i läromedlen

 

KUNSKAPSKRAV SOM OMFATTAS

Förstå tal

Förstå skrift

Redogöra, diskutera & agera

Välja & använda strategi

Formulera sig i tal

Formulera sig i skrift 

Formulerar sig anpassat

Bearbeta & förbättra

Uttrycka sig muntligt

Uttrycka sig skriftligt

Strategi för interaktion

Diskutera & jämföra

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: