Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fabel - berättande text

Skapad 2021-03-10 15:43 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska
I det här området kommer vi att arbeta med fabler, som är en berättande text. Vi kommer att höra, läsa, titta, skriva och öva på hur man bygger upp en fabel.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • känna till syftet med en fabel (berättande text)
 • veta hur strukturen på texten ser ut
  - inledning
  - en rad händelser i kronologisk ordning
  - komplikation
  - avslutning
 • veta att en berättande text skrivs i preteritum 
 • kunna skriva dialoger på ett korrekt sätt
 • veta vad sensmoral betyder

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar på tavlan
 • arbeta i zickzack-böckerna
 • göra övningar och ha diskussioner i enskilt/par/grupp/helklass
 • skriva gemensamma fabler
 • läsa många olika fabler

 

Bedömning

 • Du visar att du når målen genom att:

  • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner
  • du har rätt struktur på texten
  • ditt innehåll har en röd tråd
  • du skriver i rätt tempus
  • du kan återge tal genom dialoger

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Fabel - berättande text

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
SYFTE
Börjar förstå varför berättande texter skrivs. Kan identifiera en berättande text.
Förstår varför berättelser skrivs och att de kan se olika ut. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att berättelser kan skrivas för att underhålla, undervisa, informera osv. och samtidigt ge läsaren möjlighet att använda sin fantasi. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att berättelser kan skrivas med olika syften och att läsarna tolkar berättelser på olika sätt. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL
Texten är begriplig men den "röda tråden" är svag.
Texten är begriplig och innehållet en enkel handling med en tydlig "röd tråd".
Texten har ett relativt tydligt innehåll med utvecklad handling och "röd tråd".
Texten har ett tydligt och målgruppen intressant innehåll, med en väl utvecklad handling och tydlig "röd tråd".
STRUKTUR
- Inledning - Komplikation - Avslutning
Skriver en rad löst sammanhängande händelser med en enkel avslutning.
Har en i huvudsak fungerande struktur. Introducerar personer och miljöer och fokuserar sedan på en rad händelser med ett enkelt slut.
Har en relativt väl fungerande struktur. Orienterar läsaren genom att berätta detaljer, valda för att stegra berättelsens utveckling. Problem introduceras och löses på ett tillfredsställande sätt.
Har en väl fungerande struktur. Väljer att använda, manipulera eller lämna konventionell textstruktur för att skapa spänning.
SPRÅKLIGA DRAG
- Ordval och meningsbyggnad - Första/tredje person - Direkt och indirekt tal - Tempus - Sambandsord - Berättarteknik
Använder ett fåtal av de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Använder de språkliga drags om är typiska för en berättande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: