Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi

Skapad 2021-03-10 16:03 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska SO (år 1-3)
I detta arbetsområde ska du få bekanta dig med nordisk mytologi och lära dig vad vi i Norden trodde på innan vi blev kristna. Du kommer även få lära dig om antik mytologi och se likheter och skillnader mellan nordisk och antik mytologi. Folk runt om i världen har i alla tider berättat om olika väsen. Väsen har ofta används för att förklara oförklarliga saker i naturen och för att varna för farliga platser.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Du ska få lära dig om skapelseberättelser i nordisk mytologi, antik mytologi och om väsen.

 

Hur ska vi arbeta?

 • Titta på filmer. 
 • Lyssna till högläsning av några utvalda delar ur de fornnordiska, antika gudasagorna och väsen.
 • Läsa texter och skriva om gudar och hjältar i den nordiska och antika mytologin och om väsen.
 • Återberätta om en gud, en hjälte eller ett väsen för en klasskompis.
 • Skapa bilder utifrån sagorna.

 

Vad ska du lära dig?


Att  skriva en faktatext och illustrera en bild till. 
Att återberätta någon händelse ur gudasagorna eller om något väsen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO
Nordisk mytologi åk 2

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Gudar och hjältar förr
 • SO  1-3
Du behöver stöd för att berätta något om en gud som människor trodde på på forntiden.
Du berättar om gudar från forntiden.
Du berättar om flera gudar och berättelser om dem från forntiden.
Kamratrespons
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du behöver stöd för att kunna läsa en kompis text och förslag på förbättring. Du behöver stöd för att förbättra din egen text utifrån en kompis förslag.
Du läser en kompis text och ger förslag på förbättringar. Du förbättrar din egen text på ställen utifrån en kompis förslag.
Du läser en kompis text och ger många förslag på förbättringar. Du förbättrar din egen text på många ställen utifrån en kompis förslag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: