Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola 9G Geometri

Skapad 2021-03-10 16:33 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Geometri handlar om former och samband i vår tredimensionella värld. I detta ämnesområde kommer vi att lära oss om symmetrier, skala, likformighet och börja använda oss av Pythagoras sats.

Innehåll

 

Lektionsplanering

V

Onsdag

Torsdag

Fredag

Läxa

10

 

Uppstart kap. 4

4:1 Spegling och symmetri

4:2 Skala

Läxa 13 DIGITALT

11

 

4:3 Ekvationer med flera nämnare

 

Läxa 14 DIGITALT

12

4:4 Likformighet

 

4:5 Pythagoras sats

Läxa 15 DIGITALT

13

 

 

Påsklov

Påsklov

 

14

Påsklov

 

Påsklov

Påsklov

 

15

Arbeta klart kapitlet

Blandade uppgifter

Diagnos

 

Läxa 16 DIGITALT

16

Problemlösning / förmågorna i fokus

Blandade uppgifter

 

Träna/utveckla Geometri

 

17

Övningsprov

Repetition inför prov

PROV

 

 

Läxa

 

Gör läxan digitalt på online.liber.se och lämna in senast måndag veckan efter.

 

Arbetsform

 

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Litteratur:

 

Matematikboken Z kapitel 3, fysisk och digitalt på online.liber.se

 

Genomgångar finns som filmer på matematikxyz.com/elever/filmer.html

 

Bedömning

 

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

·         Detta gör vi genom skriftliga prov torsdagen 25/2

 

·         Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

Mål

 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: