Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laboration: Vattnets specifika värmekapacitet

Skapad 2021-03-10 18:13 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Fysik
Laboration om vattnets specifika värmekapacitet

Matriser

Fys
Laboration: Vattnets specifika värmekapacitet

Vad bedöms?

Ej uppnådd
Grundkvalitet
Bra kvalitet
Högre kvalitet
Rapportstruktur
Rapport med rubrikerna inledning, teori, metod, resultat, diskussion och referenslista.
Rapport med lättöverskådlig struktur enligt utdelad mall. Rapporten innehåller rätt rubriker.
Helt korrekt struktur enligt utdelad mall samt tabell- och figurtexter. Storheter i kursiv stil och enheter i rak stil.
Inledning
Inledning med beskrivning av syfte/frågeställning.
Inledning med beskrivning av syfte/frågeställning där laborationen sätts i ett relevant sammanhang.
Inledning med beskrivning av syfte/frågeställning där laborationen sätts i ett relevant sammanhang och vad laborationen förväntas bidra med kunskapsmässigt
Teori
Teoriavsnitt med relevanta ekvationer och storheter som ska undersökas. Bristande källhänvisning.
Teoriavsnitt med relevanta termer, begrepp, ekvationer och storheter som ska undersökas. Koppling görs till uppställningen. Några referenser till källor.
Teoriavsnitt med förklaring av relevanta begrepp och termer, samt motivering/härledning av relevanta ekvationer och storheter som ska undersökas. Tydlig koppling mellan teori och uppställning. Korrekt källhänvisning.
Metod
Metod tydlig och kan användas för att göra om försöket med tillgång till rapportskrivande elev.
Metod detaljerad och tydlig. Kan lätt användas för att göra om försöket utan hjälp. I metoden används bilder på uppställningen för att förtydliga genomförandet. Metoden är skriven i passiv form.
Metod detaljerad och tydlig. Kan lätt användas för att göra om försöket utan hjälp. I metoden används bilder på uppställningen för att förtydliga genomförandet, samt genomförandet av eventuella beräkningar och regressioner beskrivs utan siffervärden. Metoden är skriven i passiv form.
Resultat
Resultat presenteras kort i text och/eller tabeller/diagram. Osäkerheter är angivna för mätdatan.
Resultat kort och koncist presenterat i text och tabeller/figurer, samt någon hänvisning till ekvationer i beräkningar. Osäkerheter och enheter är korrekt angivna.
Fylligt resultat som presenteras kort och koncist i text och tydliga tabeller/diagram med tabell- och figurtexter. I texten hänvisas till tabeller, figurer och ekvationer i beräkningar. Osäkerheter, enheter och osäkerheten på resultatet är korrekt angivna. Resultatredovisningen bidrar till att kunna föra en god diskussion.
Diskussion och slutsats
Kort diskussion av resultat och felkällor. Någon jämförelse görs.
Relevant diskussion av resultat och felkällor. Systematiska och slumpmässiga fel skiljs åt. Jämförelse mellan eventuella tabellvärden och experimentella värden. Osäkerheter motiveras.
Relevant diskussion av resultat och felkällor. Systematiska och slumpmässiga fel diskuteras på ett nyanserat sätt. Osäkerheter motiveras. Jämförelsen mellan eventuella tabellvärden och experimentella värden görs i förhållande till resultatets osäkerhet. Förslag till relevanta laborativa förbättringar och förslag på uppföljande laboration ges
Språk
Tydligt skrivet. Klar röd tråd. Bristande hantering av variabler och ekvationer.
Tydligt skrivet med bra styckeindelning. Variabler är till övervägande del definierade och ekvationer numrerade. Lättläst text.
Korrekt formellt språk med bra styckeindelning. Alla variabler är definierade och alla ekvationer är numrerade. Lättläst text.

Ny rubrik

Ej uppnådd
Grundkvalitet
Bra kvalitet
Högre kvalitet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: