Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 7- presentera en klasskamrat

Skapad 2021-03-11 08:51 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola 7 Engelska
I detta arbetsområdet är målet att du ska lära dig att presentera en vän.

Innehåll

Mål 

 • Att eleverna ska lära sig hur man presenterar en klasskamrat. 

Arbetssätt

 • Vi läser en text som beskriver en person och svarar på frågor till texten samt arbetar med ordförståelse.
 • Vi går igenom grammatik som kommer att användas när era texter ska skrivas (to be + verb i presens).
 • Vi går igenom skolämnena på engelska. 
 • Vi går igenom frågor man kan använda sig av för att intervjua någon. 
 • Vi skriver egna frågor till våra intervjuer. 
 • Vi intervjuar varandra. 
 • Vi skriver en presentation av en som går i klassen. 

Studiematerial 

 • Lärobok- Top Up 
 • Lärobok- Wings 
 • Övningsuppgifter 

Examinationsform 

 • Skriftliguppgift 

Bedömning

 • Se nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: