Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext åk 5

Skapad 2021-03-11 09:01 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Du ska få träna på att känna igen en faktatext och dess typiska drag. Du ska få läsa och skriva egna faktatexter.

Innehåll

Du ges möjlighet att utveckla förmågan att:

 • känna igen en faktatext och dess typiska drag
 • läsa olika faktatexter
 • skriva olika faktatexter

 

Arbetssätt och hur du visar på lärande:

 • läsa och förstå olika faktatexter enskilt och tillsammans
 • öva på att planera en faktatext med hjälp av en sex- fältare
 • öva på att hitta fakta på internät, källor
 • öva på att skriva en faktatext med utgångspunkt från din sex- fältare
 • träna på att ge kamratrespons
 • träna på att ta kamratrespons och förbättra din text
 • vara aktiv på gemensamma genomgångar och diskussioner

 

 

Bedömning

Du ska:

 • visa att du kan känna igen en faktatext med dess typiska drag
 • visa att du kan skriva en faktatext utifrån en sex- fältare
 • visa att du kan ge kamratrespons
 • visa att du kan ta emot kamratrespons och att du kan förbättra din text

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
  SvA  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 6

Matriser

SvA
Faktatext åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Jag kan....
planera och skriva en faktatext med passande rubrik, inledning, underrubriker och avslutning
med stöd planera och skriva en faktatext med passande rubrik, inledning, underrubriker och avslutning
själv planera och skriva en faktatext med passande rubrik, inledning, underrubriker och avslutning
själv planera och skriva en faktatext med tydligt innehhåll, passande rubrik, inledning, underrubriker och avslutning
själv planera och skriva en faktatext med mycket tydligt innehåll, passande rubrik, inledning, underrubriker och avslutning
använda tidsord, förklarande ord, ämnesspecifika ord,
med stöd använda något tidsord, förklarande ord och ämnesspecifikt ord
själv använda något tidsord, förklarande ord och ämnesspecifikt ord
själv använda några tidsord, förklarande ord och ämnesspecifiktaord
själv använda flera tidsord, förklarande ord och ämnesspecifika ord
använda punkt, stor bokstav och skiljetecken
använder punkt, stor bokstav och skiljetecken med stöd
använder punkt, stor bokstav och skiljetecken ibland
använder oftast punkt, stor bokstav och skiljetecken korrekt
använder punkt, stor bokstav och skiljetecken korrekt
ge kamratrespons med hjälp av en mall
med stöd ge tips på hur kamraten kan förbättra sin faktatext
själv ge ett tips på hur kamraten kan förbättra sin faktatext
själv ge tips på hur kamraten kan förbättra sin faktatext
själv ge tips på hur kamraten kan förbättra sin faktatext
ta emot kamratrespons
med stöd göra någon förbättring i min text med hjälp av kamratrespons
själv göra någon förbättring i min text med hjälp av kamratrespons
själv göra någon förbättring i min text med hjälp av kamratrespons
själv göra förbättringar i min text med hjälp av kamratrespons
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: