Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

hållbar utveckling ( konsumtion )

Skapad 2021-03-11 09:57 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
En av de viktigaste grundprinciperna inom naturvetenskapen: Materia och energi kan inte förstöras, bara omvandlas. Det betyder att de atomer som fanns för miljontals år sedan är samma atomer som finns idag. Kretslopp, källsortering, återvinning — svårare än så är det inte.
Grundskola 7 – 9 Fysik SO (år 1-3) Svenska Modersmål
Målet med detta temat är att väcka intresse för hållbar utveckling hos eleverna . När vi börjar arbeta med detta temat ska eleverna förstå skillnaden mellan mat och sopor, kunna hushålla med råvaror och skapa måltider och förstår att vad betyder hållbar utveckling.

Innehåll

 Hållbar utveckling konsumtionen 

I modersmålsundervisning ska eleverna utveckla sina förmågor genom att formulera och kommunicera sig i tal och skriftlig. Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

Vecka 

Lektioner

Arbetssätt

Vecka 9

Introduktion

L: Introducerar om  Hållbar utveckling konsumtionen  och begrepp.

E: Tränar om  Hållbar utveckling konsumtionens begrepp på modersmål och på  svenska

Vecka 10

Fakta:

E: Söker information på olika källor sedan väljer ett  område från Hållbar utveckling konsumtionen  och skriver om detta.

Vecka 11

Presentation

Muntliga presentation 2-3 min var och en elev.

Vecka 12

Prov(Redovisning)

 

Vecka 13

Om prov 

Om det behövs är möjligt

Mål och arbetssätt:

Arbetet med släng inte maten startar i elevernas egna tankar och fundering om mat , hushållning och sopor.

Lektioner handlar om att upptäcka hur våra vanor och attityder påverkar individ, familj, samhälle och natur.

Vilka aktiva val och handlingar kan vi göra för att bidra till en hållbar utveckling ? Hur såg det ut förr och hur kan det se ut i framtiden.

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Fy  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: