Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9c, teknik, v 10-20 Hållbar produktutveckling - vt åk 9

Skapad 2021-03-11 10:13 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Teknik
I det här projektet kommer ni jobba med att utveckla en egen hållbar produkt. Ni ska på igenom hela produktutvecklingsprocessen och lämna in olika delmoment under arbetets gång. Slutligen ska arbetet redovisas genom en teknisk rapport (A3-rapport) med bilder, ritningar, analyser och text.

Innehåll

Sammanfattning av uppgiften

I det här projektet kommer ni jobba med att utveckla en egen hållbar produkt.

Ni ska på igenom hela produktutvecklingsprocessen och lämna in olika

delmoment under arbetets gång. Slutligen ska arbetet redovisas genom en

teknisk rapport (A3-rapport) med bilder, ritningar, analyser och text.

 

Övergripande mål/centralt innehåll:

• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta

förslag till lösningar,

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla

kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika

uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna

utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov

med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna

tekniska idéer och lösningar.”

 

Vad ni ska göra:

Arbetsprocessen är uppdelad i dessa områden:

•Problemformulering

•Hållbar design för en bättre värld

•Kravspecifikation

•Brainstorming

•Skisser

•Konceptutveckling

•Ritningar och 3D-bilder i CAD

• Ev prototyptillverkning

•Marknadsföring och 4P-analys

•Reflektion

•Rapport

 

Hur ska ni jobba:

Alla kommer att jobba enskilt med sin produkt. Däremot kommer ni göra övningar

och vissa moment i par eller grupp. Det är okej att göra samma lösning/

samarbeta med någon annan under processen så länge ni alla skriver,

dokumenterar och lämnar in var för sig.

Arbetsplanering

Det är viktigt att du under varje lektion hinner färdigt med dagens

moment! Är du borta en lektion så blir läxan att ta igen det moment som

du missat (så gott det går förstås). Du ska dokumentera i en digital

loggbok varje lektions arbete.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: