Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RECENSION

Skapad 2021-03-11 10:18 i Österledskolan Halmstad
Grundskola F Svenska som andraspråk
VARFÖR måste man veta hur man skriver en recension!!? Jooooo.....för att....

Innehåll

JOOOO....kanske du vill berätta för någon annan om vad du tycker och tänker kring något du har upplevt mediamässigt? Kanske någon kompis funderar på att gå och titta på en film, köpa den eller kanske vill veta hur bra eller dåligt ett dataspel eller en bok är innan man lägger en massa pengar på det? Att kunna skriva förståeligt innehåll och åsikter är superbra då! =)

Du kommer att få titta på en film som heter "Victor Frankenstein" , föra anteckningar som passar till sammanfattningsarbete samt därefter skriva en recension på filmen. Ha koll på stödmall till sf! Vi kommer att följa traditionellt mönster i hur skriva:

 • Rubrik (som fångar intresse hos läsaren samt har en riktning el åsikt).
 • Ev faktaruta och bild på omslag.
 • Sammanfattning (utan att avslöja för mycket....=).
 • Åsiktsdel.
 • Ev betygsskala.

Skriv i tempus "PRESENS". 

Du ska även tänka på språkhanteringen inkl skrivregler.

Historier om "FRANKENSTEIN" och hans monster finns det flera stycken. Baserad på en bok från 1700-talet skriven av en kvinna som hette Mary Shelley! Den blev superkänd och lever kvar än i dag!

Just denna versionen av Frankensteins monster är modern och endast några få år gammal. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: