Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt - Vatten

Skapad 2021-03-11 10:18 i 224581 Förskolan Hovet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Under våren 2021 kommer vi på Tronen att tillsammans utforska kring vatten. Ifrån barnens intressen vid handtvättning och lek upptäckte vi hur barnen intresserade sig kring vatten och var vattnet finns. Utifrån var finns vatten? kommer vi att utforska och experimentera mer kring hur vatten är ett föränderligt och ett levande material.

Innehåll

Projekt vårterminen 2021- Vatten

 

 Syfte

Varför startar detta projekt?

Tronens gemensamma utgångspunkt för vårterminen blir vatten. Vatten är ett levande och föränderligt material som vi vill ta vara på. Barnen ska få möjlighet att upptäcka, utforska och arbeta kring och med vatten på olika sätt. Till exempel genom områden som berör språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap, teknik och rörelse. Genom utforskande kring vatten vill vi att barnen ska få en förståelse kring varför vatten är viktigt för allt levande, om hållbar utveckling samt vattnets olika former och hur det är föränderligt. 

Hur såg vi intresset hos barnen?
Vatten är en återkommande samlingspunkt för barnen, de undersöker och reflekterar tillsammans både inomhus och utomhus. Vatten är ett ämne som skapar möten bland barnen och oss och barnen. Barnen reflekterar över sånt de upptäcker och visar en nyfikenhet att vilja veta mer. 

 

Vad vill vi att barnen i detta projekt ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla? 
Eftersom vatten är ett spännande och föränderligt material att arbeta med är det detta vi vill ta vara på. Barnen ska få möjlighet att upptäcka och utforska kring vatten tillsammans på olika sätt. 

Vi kommer fördjupa oss mer kring vatten på olika områden bland annat genom:

 • Hållbar utveckling
 • Vattnets olika former och mångsidighet
 • Vattnets viktiga funktion

Detta kommer vi göra genom olika experiment, genom litteratur, bilder och korta filmer och rörelse bland annat. Vi kommer även ta vara på olika begrepp som berör vatten för att på så sätt kunna förstå och se samband tillsammans samt att det för oss framåt att förstå vår omvärld på nya sätt.  


När i veckan erbjuder vi detta projekt?
Genomgående under veckan kommer alla barnen i mindre grupper i våra planerade aktiviteter att möta och utforska mer kring vatten. 

Vi kommer att dokumentera vår process kring vårt projekt om vattnet så att vi pedagoger tillsammans med barnen men även enskilt kan reflektera för att föra arbetet vidare. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: