Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska-läsa och samtala.

Skapad 2021-03-11 10:43 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer att läsa boken Uppdraget, skriven av Camilla Lagerqvist. Vi kommer att träna på att läsa högt, svara på frågor och diskutera våra svar.

Innehåll

Vi kommer att läsa boken Uppdraget, skriven av Camilla Lagerqvist. Vi får följa tre ungdomar i ett litet samhälle i Värmland, nära den norska gränsen, under andra världskriget. 

Vi kommer att arbeta i grupp om 3-4 elever. Vi läser högt för varandra i gruppen och efter tre kapitel får var och en svara på frågor som tillhör kapitlen. 
Vi tar upp frågorna till diskussion efter varje läst kapitel. Det blir även läxa att läsa och svara på frågor hemma. 

Du bedöms genom hur väl du läser med flyt, samtalar i grupp och om du är delaktig och gör dina uppgifter.  

Matriser

Sv
Svenska-läsa och samtala.

Rubrik 1

Ej uppnått till nivå 1 ännu🔴
Nivå 1 🟠
Nivå 2 🟡
Nivå 3 🟢
Delta i och föra samtal
Du deltar i samtal men säger inte så mycket. Du behöver oftast stöd av frågor för att samtala och har svårt att säga vad du tycker i olika frågor.
Du deltar till stor del i samtal och berättar oftast på eget initiativ. Du kan delta i samtal genom att delvis bygga vidare på det andra sagt och genom att framföra egna tankar och åsikter vilka upprätthåller samtalet relativt väl.
Du deltar i samtal och berättar på olika sätt om ett ämne, t.ex. vad du vet och vad du tycker. Du för samtalet på ett nyanserat sätt, har ideér och tankar, säger vad du tycker och kan se det ni diskuterar ur olika vinklar.
Läsa med flyt.
Du klarar till viss del att avkoda orden i en text rätt och har en fungerande ljudstrategi för att ta dig framåt i texten.
Du klarar att avkoda orden i en text rätt och har en väl fungerande strategi för att ta dig framåt i texten.
Du klarar att avkoda orden i en text rätt och har en effektiv strategi som tar dig framåt i texten.
Läsa med flyt.
Du läser till stor del med flyt men stannar upp och avkodar (ljudar) många ord varav en del avkodas på felaktigt sätt. Till viss del tar du hänsyn till skiljetecken i texten.
Du läser med gott flyt och vid enstaka tillfällen stannar du upp för att avkoda. Du läser om och självrättar vid behov. Du tar hänsyn till skiljetecken.
Du läser med ett mycket gott flyt och tar dig på ett enkelt sätt genom texten. Du stannar upp vid skiljetecken och läser med intonation och variation.
Förståelse.
Du förstår delvis det du läser, men behöver ibland hjälp att svara på frågor.
Du förstår till stor del det du läser och klarar oftast av att svara på frågor.
Du förstår det du läser och kan då enkelt vara på frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: