Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, procent och decimaltal

Skapad 2021-03-11 10:45 i Gemensamt i Linköping Linköping
Planering kap 2 - Bråk, procent, sannolikhet
Grundskola 6 Matematik
Bråk, decimaltal och procent - hur ser sambandet mellan dessa ut?

Innehåll

Innehåll

Du har arbetat med tal i decimalform och med tal i bråkform. Nu ska du få lära dig hur dessa hänger samman med procent. Du har säkert kommit i kontakt med begreppet förut. Du har varit på rea och sett skyltar om 50% och du har sett att batteriet i din lärplatta kan ha 72%. Inom detta arbetsområde ska du få lära dig hur du kan förlänga/förkorta bråk så att du ser vad bråket visar i procent. Du ska också få lära dig att uttrycka bilder i procent (del av helhet) samt att lösa problem som handlar om procent. Du ska få lära dig kopplingen mellan tal i decimalform och procent. Det är viktigt att veta att procent betyder hundradel/hur många av hundra.

Arbetssätt

- Favorit Matematik 6B (enskilt och i grupp)

- Problemlösning i par

- Gruppuppgifter

- Loop med sambandet mellan tal i decimalform och tal i bråkform samt procent

- Filmer

- Genomgångar med lärare och elever

- Utmanande uppgifter på papper

Begrepp

- PROCENT

- BRÅKFORM

- DECIMALFORM

- HUNDRADEL (tiondel, tusendel)

- FÖRLÄNGA BRÅK

- FÖRKORTA BRÅK

- TÄLJARE, NÄMNARE, KVOT

- HEL, DEL AV

Återkoppling

- Kontinuerlig återkoppling under arbetets gång så att du vet vad du kan och vad du behöver träna extra på

- Skriftlig återkoppling på diagnos efter avslutat arbetsområde

- Respons i matris i samband med problemlösning i par

Bedömning

- Diagnos efter arbetsområdet

- Problemlösning i par som bedöms av kamrater och av lärare (enligt matris som vi använt tidigare)

Konkretisering av kunskapskraven

När vi är klara med det här området förväntas du kunna:

 • se samband mellan bråk, procent och decimaltal
 • växla mellan uttrycksformerna bråk, procent, decimal (samt bilder som representeras dessa)
 • lösa enklare problem som handlar om procent

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bråk, procent och decimaltal

Ännu ej uppnått E
E
C
A
Begrepp
Du visar att du har kunskaper om begrepp som handlar om bråk, decimaltal och procent.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper obegrepm matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Du visar att du kan beskriva begreppen.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Du visar att du kan växla mellan uttrycksformerna bråk, decimaltal och procent.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Du visar att du har metoder som fungerar för att omvandla tal i bråkform/decimalform till tal i procentform. En metod är att förkorta eller förlänga bråk.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Problemlösning
Du visar att du kan lösa enkla problem (med metoder som passar) som handlar om bråk, procent och tal i decimalform.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: