Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller och diagram

Skapad 2021-03-11 11:02 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Grundskola 4 Matematik
Man kan sammanställa och presentera information som man samlar in i olika undersökningar. Ofta använder man sig av tabeller och diagram för att det ska vara lätt att överblicka och tolka informationen. Du kommer få lära dig att tolka och rita olika tabeller och diagram.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

·         kunna hämta fakta ur tabeller

·         kunna ordna fakta i en tabell

·         kunna läsa av och förstå stapeldiagram

·         kunna göra en avprickningstabell, frekvenstabell

·         kunna rita stapeldiagram

·         förstå och kunna använda matematiska begrepp: tabell, avprickningstabell, frekvenstabell, diagram och stapeldiagram.

 

Det här ska du jobba med:

Du kommer att få genomgångar av läraren om hur man läser av fakta i tabeller och hur man gör egna tabeller. Du kommer även att få läsa av och göra egna stapeldiagram. Du kommer att jobba både enskilt och i grupp med praktiska uppgifter. Du kommer även att jobba med uppgifter i olika matteböcker och mattepapper. Du kommer att delta i diskussioner och använder då matematiska begrepp.

 

Det här ska bedömas:

Din förmåga att

·         lösa och göra egna textuppgifter som handlar om tabeller och diagram

·         lösa tabell- och diagramuppgifterna och kan fundera över om svaret du får är rimligt.

·         förstå och använda följande begrepp: tabell, avprickningstabell, frekvenstabell, diagram, stapeldiagram, x-axel, y-axel och origo.

·         att förklara följande begrepp: tabell, avprickningstabell, diagram, stapeldiagram, x-axel, y-axel och origo.

·         växla mellan olika uttrycksformerna bild, symbol, tabell och diagram.

·         läsa av och rita egna tabeller, läsa av och rita egna diagram och göra en statistisk undersökning.

·         att använda symboler, tabeller, diagram eller bilder som visar hur du löst matematikuppgifter som handlar om statistik. Du kan även berätta om hur du löst uppgifterna.

·         att vara delaktig i matematiska samtal genom att ställa egna frågor och svara på andra elevers frågor eller läraren

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: