Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykter i vår närmiljö

Skapad 2021-03-11 11:23 i Vivalla Förskoleområde Örebro
Förskola
Under månaderna mars - juni-21 kommer ett av våra fokusområden att vara Hållbar utveckling och Hälsa på avdelningen Granen, förskolan Kastanjegården i Vivalla.

Innehåll

Nuläge

Våren är på ingång och vi upplever att många barn i gruppen gillar att vara ute. Vi kommer under åtminstone en förmiddag i veckan gå på promenad i vårt närområde. Vi kommer att besöka både lekplatser och skogen.

Barnen i gruppen börjar prata mer och mer. Vi ser att de via språket försöker ta kontakt och leka tillsammans. Vi vill uppmuntra till språkande.

Syfte

Vi vill lära känna våra närmiljö dess lekparker och skogen samt att barnen behöver utmana och utveckla sin motorik. 

Metod/Process

 • Gå på promenader i närområdet under förmiddagstid
 • Upptäcka stora gården 
 • Gå till skogen
 • Använda bildstöd 
 • Dela barngruppen i mindre grupper

Mål ur läroplanen

se nedan

Dokumentation

 

 


Dokumentationen sker främst på unikum men ibland sätts den upp på väggen för att barnen ska få dokumentationen mer lättillgänglig och kan prata med varandra eller med de vuxna, vilket tränar återberättande och de vuxna får syn på vad barnen har lärt sig.


 

 

 


Utvärdering

Vi kommer att utvärdera under projektets gång i Unikum med vårt reflektionsprotokoll som underlag. Vi kommer även att vid projektet slut i mars utvärdera enligt mallen i det gemensamma årshjulet för Vivalla förskoleområde.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: