Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny 11 Forntiden åk3, vt 21

Skapad 2021-03-11 11:21 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska Bild SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Hur uppstod livet på jorden? Hur levde människorna på forntiden? Vilka spår finns det från istiden?

Innehåll

Utgångspunkt 

 

I det här temat ska du få lära dig om hur livet på jorden uppstod. Du ska få lära dig hur de första människorna på jorden levde. Du ska få jämföra livet på forntiden med livet idag. Du ska förstå hur en tidslinje är uppbyggd och i vilken ordning stenålder, bronsålder och järnålder kom. Du ska veta vilka spår man kan hitta av forntiden i naturen, t ex spår av istiden och tidiga bosättningar.

Konkretisering av målen

 

Du ska kunna berätta något om livets utveckling på jorden.

Du ska kunna berätta om hur människorna på sten-, brons- och järnåldern levde och vad som var viktigt för dem.

Du ska kunna ge exempel på olika spår i naturen från forntiden.

Du ska kunna använda och förstå ord och begrepp som har med forntiden att göra.

Du ska kunna använda en tidslinje för att berätta om utvecklingen under forntiden.

Du ska delta i bilduppgifter kopplade till temat.

Du ska kunna läsa enkla faktatexter om forntiden samt skriva ner något av det du lärt dig med hjälp av stödord.

 

Genomförande

Dessa rubriker kommer vi att arbeta kring:

 • Livet börjar, Big Bang
 • Livet började i vattnet
 • De första landdjuren
 • De första kräldjuren
 • Dinosaurierna
 • Däggdjuren
 • Från apa till människa
 • Istiden
 • Stenåldern
 • Bronsåldern
 • Järnåldern

Vi läser faktatexter tillsammans och enskilt. Vi skriver faktatexter tillsammans och enskilt.

Vi arbetar i helklass, i grupper och individuellt. Vi ser på film, diskuterar och skapar bilder och modeller med olika material.

Vi gör en enkel tidslinje för att visa på och följa utvecklingen på jorden och människans historia. Vi återkommer till tidslinjen under hela arbetets gång.

Allt material som eleverna producerar samlas och dokumenteras i en egen bok. Arbetet utvärderas efter hand t.ex. genom självvärdering och kamratrespons.

 

Dokumentation och bedömning

 

Bedömningen sker under tiden vi arbetar t. ex. när vi skriver och diskuterar texter eleverna skrivit. Vi kommer också att pröva elevernas kunskaper i ett utvärderingshäfte i slutet av temat med en självvärdering. Elevens dokumentation i den egna boken används som underlag vid bedömning. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: