Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband division och multiplikation v.5-8 & v.15-16

Skapad 2021-03-11 11:37 i Aspenässkolan Lerum
Grundskola F – 3 Matematik
Hur hänger räknesätten ihop? Finns det något samband mellan addition och multiplikation? Finns det något samband mellan multiplikation och division? Detta kommer vi att arbeta mer med och ta reda på svaren på ovanstående frågor.

Innehåll

Ingress/syfte

Vi kommer att arbeta med multiplikation och division. Vi kommer att undersöka hur en upprepad addition hör ihop med multiplikation (v.5-8) . Vi kommer även att arbeta med division och ta reda på hur division hör ihop med multiplikation (v.15-16)

Mål

Du ska kunna:

 • förklara vad multiplikation är 
 • skriva en multiplikation
 • förstå sambandet mellan addition och multiplikation
 • förklara vad division är 
 • skriva en division
 • förstå sambandet mellan division och multiplikation
 • några viktiga begrepp

Undervisning

Du kommer att få:

 • delta i genomgångar
 • arbeta både enskilt och i par/mindre grupp
 • arbeta med konkret material
 • spela spel
 • delta i olika övningar
 • titta på film
 • arbeta i din mattebok eller i olika häften
 • träna via Nomp

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara några begrepp 
 • visa att du förstått sambandet mellan addition och multiplikation
 • visa att du förstått sambandet mellan division och multiplikation
 • skriva en division
 • skriva en multiplikation

Du kommer att få visa dina kunskaper genom samtal, diskussioner och genomförda uppgifter. 

Koppling till läroplanen

Här görs kopplingar till läroplanen syfte, centrala innehåll och/eller kunskapskrav. Rubriken kommer automatiskt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: