Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text, VOBF

Skapad 2021-03-11 12:04 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Svenska
I det här området ska vi skriva en texttyp som heter utredande text, som handlar om att föra en diskussion om en frågeställning.

Innehåll

 

Arbetsgång

Den här planeringen är till för VO v. 11-15 och BF v. 17-21. 

Vi kommer att göra arbetet i olika steg:

1. Allmän träning i att resonera och skriva kortare varianter på utredande texter.

2. Läsa elevexempel och gå igenom bedömning.

3. Skriva en egen hel utredande text som träning.

Examination

Examinationen kommer ske i skolan v. 15 samtliga lektioner. Då får ni i uppdrag att skriva en ny utredande text som ni sedan blir bedömda på. Den veckan kommer vi även att ha kompletteringar/omprov för de som vill ha en chans att höja sina resultat i ett område vi har arbetat med tidigare. Jag återkommer senare med förberedelser inför dess. 

Tidsplanen står i läsårsplaneringen som även finns i Classroom:

Läsårsplanering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
  Sve  C
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
  Sve  E
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  A
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  C
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: