Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text, VO19

Skapad 2021-03-11 12:16 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Svenska
I det här arbetsområdet ska vi skriva en argumenterande text.

Innehåll

Arbetsgång

Eftersom vi redan har tränat så mycket på argumenterande text så kommer vi inte att lägga ner lika mycket tid på förberedelser inför provet som med andra områden. Det är dock högre krav på samtliga bedömningsaspekter i den här kursen som vi måste förbereda oss inför väl. 

Vi kommer att göra arbetet i två olika steg:

1. Allmän träning i argumentation och skriva kortare varianter på argumenterande texter

2. Läsa elevexempel och gå igenom bedömning.

Examination

Examinationen kommer ske i skolan v. 13 när ni är i skolan. Då får ni i uppdrag att skriva en hel argumenterande text som ni sedan blir bedömda på. Innan dess får ni läsa texthäftet som ni ska hämta information från som stödjer era argument (minst två stycken) så att ni slipper läsa det för första gången på lektionen. 

 

Tidsramen för arbetsområdet finns i läsårsplaneringen som även finns i Classroom: 

Läsårsplanering

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller såväl belysande exempel och vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
  Sve  C
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  E
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
  Sve  A
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
  Sve  C
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
  Sve  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: