Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trummor 4/4-delskomp

Skapad 2021-03-11 12:17 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundläggande trummor, förstå trummornas uppbyggnad samt instrumentets funktion i samhället
Grundskola 4 – 6 Musik
I detta arbetsområde övar vi och testar på att spela ett så kallat popkomp (4/4-delstakt) på trumset. Vi kommer även att lära oss vad de olika delarna på trumsetet heter.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Musik/Trummor

Elevgrupp: Så har jobbar vi

Vi går igenom ett komp då vi använder foten som bastrumma och båda händerna korsade på knäna för att träna Bastrumma, virveltrumma och Hi-hat. Vi spelar efter den rytmiska formeln. 

Alla får chansen att spela på våra digitala trumset och de som inte spelar på trumsetet får jobba med en annan uppgift så länge.

I slutet reflekterar vi tillsammans om hur det kändes att spela och vi tänker tillbaka på lektionen. 

Viktiga ord:

Flyt

Puls

Dynamik

Rytm

 

Tid/tidsperiod

VT-21

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Följande delar av Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • Din förmåga att spela på trummor både själv och tillsammans med andra
 • Din förmåga att spela en eller flera kompfigurer
 • Din förmåga att förstå olika takter, taktarter och rytmer
 • Din förmåga att lyssna på musik och härma det du hört (gehör)

Undervisning/detta ska vi göra

 • Lära oss trumsetets olika delar
 • Lära oss att spela ett popkomp (4/4-delstakt)

Bedömning/detta ska vi bedöma

 • Förmågan att spela efter given kompfigur
 • Förmågan att förstå och spela efter instruktion
 • Förmågan att spela med flyt, dynamik och puls

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: