Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra ÅK7

Skapad 2021-03-11 12:32 i Västra skolan Falun
Grundskola 7 Matematik
Under sex veckor kommer vi att arbeta med arbetsområdet "Algebra". Provet är v. 5. Du kommer att lära dig om uttryck och ekvationer, att lösa problem med hjälp av en ekvation och att förstå mönster.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du lär dig:

 • använda prioriteringsreglerna

 • tolka, skriva och förenkla uttryck med variabler

 • beräkna och förenkla uttryck med parenteser

 • lösa ekvationer med övertäcknings- och balansmetoden

 • problemlösning med hjälp av ekvationer

 • tolka och skriva uttryck som beskriver mönster

 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet
   

Begrepp att kunna använda och förklara:

 • prioriteringsregler, uttryck, variabel, värde av ett uttryck, förenkla uttryck, distributiva lagen, likhet, ekvation, obekant, prövning, balansmetoden, mönster.

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt ”Matte direkt” år 7.

Bedömning

Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.


Kunskapsbedömning sker utifrån:

- Begrepp:
Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang-
Metoder:
Hur du väljer och använder matematiska metoder-
Kommunikation och resonemang:
Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt och skriftligt- Problemlösning:
Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska problem

Matriser

Ma
Algebra

Insats krävs
>>
>>>
>>>>
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang, och
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: