Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, bara vanligt vatten och luft.

Skapad 2021-03-11 12:34 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Kemi
Vad är luft? Vad är vatten? Vad består vatten och luft av? Hur påverkar människan vattnet och luften? Det ska ni få lära er nu.

Innehåll

Vad är syftet?

 

·         Att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

 

·         Att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

 

Centralt innehåll.

 

  • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  • Luftens egenskaper och sammansättning.

 När du har arbetat med det här området är målet att du ska kunna:

·        Beskriva vad en vattenmolekyl består av

·        Berätta om söt- och saltvatten

·        Berätta om vattnets tre former

·        Känna till och kunna använda begreppen kondens, smälter, fast form, fryser, avdunstar

·        Berätta om vattnets kretslopp

·        Förklara vad som menas med att vattnet är ett lösningsmedel

·        Förklara hur vattnet kommer ur kranen och vad som händer med vatten som spolas bort hemma

·        Berätta vad luft består av

·        Berätta om växthusgaser, vad är det?

·        Berätta hur växthusgaser kan påverka oss?

 

Arbetssätt - Vi ska:

·         arbeta med boken Koll på NO

·         diskutera i helgrupp och i mindre grupp

·         arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter (EPA)

·         titta på filmer

 

·         genomföra, dokumentera och utvärdera praktiskt arbete i form av undersökningar.

 

Arbetstid

 

Vecka 11 – 17.

 

Begrepp.

 

Atom, fostervatten, grundvatten, luftfuktighet, saltvatten, sötvatten, vattenmolekyl, vattenånga, avdunsta, dagg, fast form, flytande form, frysa, gasform, imma, kondens, smälta, avdunstning, förorenad, grundvatten, kretslopp, kondensering, kroppstemperatur, lösningsmedel, nederbörd, näringsämne, svett, avlopp, filtrera, kretslopp, reningsverk, vattentorn, vattentäkt, vattenverk, atmosfär, växthusgas.

 

Bedömning - Du bedöms:

·         genom muntliga diskussioner om ämnet

·         i ditt genomförande, dokumenterande och utvärderande av ditt praktiska arbete

·         genom att skriva texter, illustrera och svara på olika frågor som rör ämnet

 

·         skriftligt prov i slutet av arbetsområdet

 

Veckoplanering

 

V. 11

Introduktion.

Koll på NO sid 62-63.

Film: Floder, hav och andra vattendrag. SLI

Koll på NO sid 64-65 Vatten på vår planet.

Arbetsblad: 44 Vatten på vår planet.

 

V. 12

Koll på NO sid 66-67 Vattnets former.

Arbetsblad: 45-46 Vattnets former

Film: Vattnets kretslopp. SLI

Koll på NO sid 68-69 Vattnets kretslopp.

Arbetsblad: 47-48 Vattnets kretslopp.

 

V. 13

Koll på NO sid 70-71 Vatten är ett lösningsmedel.

Film: Testa! Vatten SLI

Koll på NO sid 72-73. Vattnet vi använder.

Arbetsblad: 48-49. Vattnet vi använder.

 

V.15

Koll på NO sid 74-75 Luft

Plussidan Arb Sid 51. Tryck i luft och vatten.

Arbetsblad sid 50 Luft.

 

V.16

Repetera

Fråga om texter. Titta på arbetsbladen.

Titta på olika korta klipp av de filmer vi sett.

 

V.17

Prov

 

Utvärdering

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: