👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror & baser ÅK7

Skapad 2021-03-11 12:46 i Västra skolan Falun
Syror och baser, indikatorer, pH-skalan, försurning m.m.
Grundskola 7 Kemi
Vi ska arbeta med syror och baser, indikatorer, pH-skalan och försurning. Vi ska också prata om luft, mark, och vatten.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Här får du lära dig att: 

-syror och baser är två grupper av vanliga ämnen
-indikatorer talar om hur surt respektive basiskt något är
-syror och baser kan motverka varandra
-försurning kan orsaka miljöproblem i naturen

Mål

Veta vad som menas med syror och baser.

Känna till några starka och svaga syror.

Känna till några baser.

Känna till vad en neutral lösning är samt hur man kan göra en sådan.

Känna till olika typer av indikatorer, vad de gör samt hur de används.

Kunna bestämma pH-värdet på olika lösningar och förstå vad det innebär.

Förstå vad försurning innebär för miljön, vad som orsakar det samt hur man kan förhindra det.

 

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar

Demonstrationer

Uppgifter

Laborationer

 

Bedömning

Vad ska bedömas

 Se matis.

Hur ska det bedömas?

Bedömningen sker fortlöpande genom hela arbetsområdet genom bl.a. diskussioner under genomgångar, laborationer och eget arbete. Inlämning av slutsats på en laboration som bedöms.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  E 9

Matriser

Ke
Kemi / ÅK7 / Sammanfattning av Kemi (Kemins grunder + syror och baser)

Insats Krävs
E
D
C
B
A
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Uppfyll kraven för nivå E. På väg till nivå C.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Uppfyll kraven för nivå C. På väg till nivå A.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemi i vardag och samhälle
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Uppfyll kraven för nivå E. På väg till nivå C.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Uppfyll kraven för nivå C. På väg till nivå A.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Använda utrustning
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Uppfyll kraven för nivå E. På väg till nivå C.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Uppfyll kraven för nivå C. På väg till nivå A.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Uppfyll kraven för nivå E. På väg till nivå C.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Uppfyll kraven för nivå C. På väg till nivå A.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Uppfyll kraven för nivå E. På väg till nivå C.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Uppfyll kraven för nivå C. På väg till nivå A.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Uppfyll kraven för nivå E. På väg till nivå C.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Uppfyll kraven för nivå C. På väg till nivå A.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Ke
Kemi / ÅK7 / Syror & baser - Quiz

Insats krävs
E
D
C
B
A
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Uppfyll kraven för nivå E. På väg till nivå C.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Uppfyll kraven för nivå C. På väg till nivå A.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemi i vardag och samhälle
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Uppfyll kraven för nivå E. På väg till nivå C.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Uppfyll kraven för nivå C. På väg till nivå A.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Ke
Kemi / ÅK 7 / Labbrapport (Indikatorer)

Insats Krävs
E
D
C
B
A
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Uppfyll kraven för nivå E. På väg till nivå C.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Uppfyll kraven för nivå C. På väg till nivå A.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Uppfyll kraven för nivå E. På väg till nivå C.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Uppfyll kraven för nivå C. På väg till nivå A.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Uppfyll kraven för nivå E. På väg till nivå C.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Uppfyll kraven för nivå C. På väg till nivå A.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Uppfyll kraven för nivå E. På väg till nivå C.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Uppfyll kraven för nivå C. På väg till nivå A.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.