Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Mitt i Prick 2B

Skapad 2021-03-11 12:53 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 – 3 Matematik
Vi övar på olika strategier för att kunna göra beräkningar och lösa problem. Matte är kul! Vi ska ha mattekul tillsammans!

Innehåll

Period: Vi arbetar med denna mattebok under vårterminen i årskurs två och en bit in på höstterminen i årskurs 3.

Innehåll:

 • Förstå och kunna använda talen 0 till 1000.
 • Lösa uppgifter i addition och subtraktion genom att först addera/subtrahera till helt tiotal.
 • Addera och subtrahera med hela tiotal och hundratal.
 • Addera och subtrahera ental till och från tresiffriga tal.
 • Addition och subtraktion med hjälp av mellanled. 
 • Uppgifter i multiplikation, tabell 1-10.
 • Uppgifter i division inom talområde 0-20
 • Lösa textuppgifter.
 • Problemlösning. 
 • Begreppen hälften och dubbelt.
 • Udda och jämna tal.
 • Analoga klockan. 
 • Enheter för att mäta längd, volym och massa (vikt) och hjälpligt kunna använda dessa. 

Arbetssätt:

 • Lyssna till genomgångar.
 • Arbeta praktiskt, både självständigt och tillsammans med andra.
 • Färdighetsträna i matematikboken och med andra uppgifter. 
 • Prata matematik.
 • Laborera med matematiska hjälpmedel.
 • Spela matematikspel.
 • Titta på matematikfilmer.

 Din lärare kommer att bedöma hur väl du:

 • Lyssnar till genomgångar.
 • Arbetar aktivt under på lektionerna.
 • Hur du klarar av Skolverkets bedömningsstöd för vårterminen i åk 2 och höstterminen i åk 3.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: