Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Babblarna-figurerna

Skapad 2021-03-11 12:57 i Pratbubblan Umeå & Vindeln Fristående förskolor
Projekt om Babblarna för de minsta.
Förskola
Projekt om Babblarna för de minsta.

Innehåll

Projekt Babblarna-figurerna

Ramfaktorer:

Bubblorna:

Ålder 1-3

Tisdagar kl. 9.00

2 pedagoger

Material:

Högtalare

Babblarna-figurerna

Babblarna-bok

Balja med vatten, och några föremål som antingen flyter eller sjunker, t.ex en boll, en sten, en pinne, ett leksaksdjur m.m.

Hinderbaneklossarna

Papper, penslar, färg och googly eyes.

Instrumentpåsen

Frukt

Mål/syfte:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. (lpfö18)

Kortsiktigt mål: Alla barnen ska kunna delta i en planerad aktivitet och få möjlighet att utforska och samarbeta.

Syfte: Att barnen ska få utveckla sin fantasi på ett roligt och lärande sätt. Att barnen ska börja få förståelse för några av ämnesområdena.

 

Aktivitet:

Uppstart:

Tematillfällena börjar alltid med att samla barnen i vilorummet. Börjar med dans till Första låten av Babblarna.

Genomförande:

Barnen kommer vid varje tillfälle introduceras till en av Babblarna, och varje Babblare kommer att handla om ett ämnesområde. Det kommer vara 6st arbetstillfällen. Babba kommer att handla om litteratur, Bibbi kommer att handla om teknik, Bobbo kommer att handla om rörelse, Dadda kommer att handla om natur, Diddi kommer att handla om bild/skapande och Doddo kommer att handla om musik.

V.15, Babba hälsar på:

Babba är en pratsam figur som gillar att läsa sagor och diskutera saker. Babba är modig, tar gärna täten och gillar att arrangera aktiviteter där alla kan vara med.

Babba vill läsa hans favoritsaga för er!

Instruktioner:

Barnen får sätta sig i en ring, en pedagog får läsa Babblarna-boken.

 

V.16, Bibbi hälsar på:

Bibbi är stillsam och försiktig, tycker om att ta det lugnt och studera saker. Bibbi tänker mycket och älskar klurigheter och uppfinningar.

Bibbi vill att vi gör ett experiment! Han har med sig några föremål och han undrar om ni kan testa och se vilka som flyter och vilka som sjunker? Hur många flöt? Hur många sjönk? Varför?

Instruktioner:

Barnen får testa vilka föremål som sjunker eller flyter i en stor balja som vi har i badrummet. De får ta av sig tröjorna så att de kan plaska ordentligt. Vi räknar hur många av föremålen som sjunker, och hur många som flyter.

 

 

V.17, Bobbo hälsar på:

Bobbo är en glad och sprallig figur, men med ett hett temperament. Bobbo älskar att röra sig och dansa, och att ge sig ut på äventyr!

Bobbo vill att vi gör en hinderbana! Bobbo vill att ni ska klättra, krypa, hoppa och ha skoj!

Instruktioner:

Vi bygger en hinderbana med hinderbaneklossarna och stolar som man kan krypa under och klättra över.

 

V.18, Dadda hälsar på:

Dadda är impulsiv, kramig och lite klumpig. Dadda älskar att vara ute i naturen, och både titta, känna på och härma växter och djur.

Dadda vill att vi går till skogen och samlar in saker som vi tycker är fina! Kanske hittar vi några fina kottar?

Instruktioner:

Barnen går tillsammans med 2 pedagoger till skogen. Där får barnen ta med 2 saker var som de tycker är fina. Föremålen kommer visas upp på ett bord i hallen så att barnen får visa den andra avdelningen och sina föräldrar vad de har hittat.

 

V.19, Diddi hälsar på:

Diddi far runt som ett yrväder och kan bara inte sitta still! Diddi är energisk och konstnärlig, gillar att hoppa, volta, och måla med många färger!

Diddi vill att vi gör Babblarna-porträtt! Mycket färg och kladd! Diddi vill att vi hänger upp bilderna så att alla kan få se era konstverk!

Instruktioner:

Barnen kommer att få göra varsin bild av en Babblare. Diddi, Bobbo och Doddo kommer att göras med handmålning. Dadda, Babba och Bibbi kommer att göras med fotmålning. Vi hänger upp målningarna i hallen så att barnen får visa den andra avdelningen och sina föräldrar.

 

V.20, Doddo hälsar på:

Doddo är lugn och stabil, och sätter alltid sina kompisar först. Doddo är den som ser om någon är ledsen eller utanför. Doddo älskar att sjunga.

Doddo vill vara med på en sångsamling och att vi ska ha instrument med när vi sjunger! Ju mer ljud desto bättre tycker Doddo!

Instruktioner:

Barnen får varsitt instrument. Vi använder sångpåsen och drar olika sånger. Barnen får sjunga och spela sitt instrument till låtarna.

 

Avslut:

Som avslut kommer vi att ha ett Babblarna-disco med barnen på Bubblorna. Vi kommer att dansa till Babblarnas musik och Babblarna kommer att säga hejdå, och ge en present (frukt) som tack för barnens medverkan under projektet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: