Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måsens legoland

Skapad 2021-03-11 13:04 i Margretelunds fritidshem Österåker
Grundskola F Svenska
FA Måsens legoprojekt "Legoland"

Innehåll

Fritidshemmets pedagogiska planering (Fripp) - Margretelundsskolan

Barnen på avdelningen visar stort intresse för bygg och konstruktion, de tar gärna fram "Lego" för att bygga olika konstruktioner. Detta intresse tänkte jag vidareutveckla och uppmuntra genom att utmana och inspirera barnen till att bygga och konstruera nya kreationer. 

 

Avdelning/fritidshem: 

 Måsen 

 

Datum/period:

Fortlöpande projekt (avslutas med en utställning v8) 

Konkreta mål: (vilka resultat vill vi se)

 

 • Målet med vårat lego projekt: 
 •  
 • Bygga och konstruera med  hjälp av Lego
 •  
 • Samarbetsförmågan och självständighet när det gäller att bygga.
 •  
 • Problemlösning och komma med egna lösningar
 •  
 •  

Vad? Beskrivning av aktivitet/tema.

Vi pratade tillsammans i samlingen om vad vi skulle kunna bygga, vi kom tillsammans fram till att en legostad hade varit kul.

Jag hade några förslag och ideer som jag framförde i samlingen, efter en diskussion med barnen så kom dom fram till lite olika förslag vad dem tyckte kändes bäst och roligast och också vad som finns i en stad och vad vi ville bygga.

Till nästa samling hade vi skrivit ut olika förslag på legostäder, byggnader, parker, vägar, fordon mm som vi tittade på tillsammans. Vi använde det som  inspiration men att vi ska bygga våran "egen" stad barnen själva bestämde vad dom skulle bygga

Tanken var att det skulle vara ett långsiktigt projekt så vi behöver inte ha bråttom utan jag vill att vi lägger ner mycket tid och noggrannhet på bygget så det får ta tid och man hinner göra om, om man inte blir nöjd direkt.

Vi har under projektets gång kommit fram till ett gemensamt namn ( Legoland), vi har haft "legomöten" med jämna mellanrum där vi har pratat om vad vi har byggt, vad vi behöver bygga och om vi ska ha en utställning i skolan. Utställningen blir vecka 8 utanför kopieringsrummet. Alla tyckte det lät som en bra och rolig ide.

 

 

Hur? Arbetssätt/metod.

Barnens intresse för bygg och konstruktion vidareutvecklar och uppmuntrar jag genom att utmana och inspirera barnen till att bygga och konstruera nya byggnader.

Jag har försökt vara aktiv och deltagit i samtal med barnen samtidigt som de har konstruerat och byggt, detta för att utmana barnen till att utvecklas i deras konstruktioner.

 

Hur dokumenterar/utvärderar vi aktiviteten/temat? :

Foton, stickprover (samtal, mindre samlingar)

Dokumenterar allt med foton och samtal i samlingen där vi går igenom vad vi har byggt och vad vi vill bygga.

 

Resultat, nådde vi målet?

Resultatet blev en legoutställning som dom andra eleverna på skolan kunde ta del av.

Analys och utvärdering

 

 • Vad visar utvärderingen av undervisningen? Nåddes uppsatta mål och syften med de förmågor ni ville att eleverna skulle få möjlighet att utveckla? Vad kan ha bidragit/stått i vägen för måluppfyllnad?

  Målet med projektet var att barnen skulle få chans att bygga och konstruera med Lego och där dom själva fick välja om dom ville bygga enskilt eller i grupper.
 • Resultatet skulle bli en legostad som vi sedan ville visa upp i skolan. Syftet med projektet var att få igång en kommunikation och ett samarbete i dom olika grupperna som bildades och
 • där jag också kunde vara delaktig med frågor och hjälpa till med problemlösning vid behov.
 •  
 • Vad visar utvärderingen tillsammans med eleverna, fångades deras intresse och engagemang? Vad har vi lärt oss?

 • Minst en gång i veckan har vi haft ett "legomöte" där vi har ställt fram allt lego vi har byggt, tittat igenom hur långt vi har kommit med bygget i sin helhet och vad som saknas eller vad dom vill lägga till. På det sättet har barnen fått säga vad dom tycker, vart alla plattor ska sitta och hur resultatet ska bli
 • Vad visar utvärderingen genomförd tillsammans med arbetslaget?

 • Jag har inte direkt gjort någon utvärdering med arbetslaget utan mer berättat hur projektet går, hur långt vi har kommit och vad vårt resultat ska bli.
 •  
 • Vad visar utvärderingen genomförd tillsammans med rektor?

 

 • Vilka är dina egna reflektioner av den planerade och genomförda undervisningen? Hur
  kommer du att kunna använda erfarenheter från planeringen, undervisningen och resultaten från utvärderingarna i kommande undervisningsplanering?

 • Det här va det första lite större projektet som vi hade tillsammans och jag tycker att det har gått bra och varit intressant att starta.
 •  
 • Lagom många veckor så barnen inte tappade intresset utan dom har kommit lite som dom vill och plockat ner deras egna byggen när dom velat och när det passat, men sen har vi också haft tider där vi alla har byggt tillsammans och haft möten.

Resultat av det hela blev som jag hade hoppats och mycket väl genomfört och noga byggt.

 

 

Namn personal 

Jacob

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: