Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden och Vasatiden

Skapad 2021-03-11 13:15 i Högastensskolan Helsingborg
En pedagogisk planering i historia inom området medeltiden och vasatiden
Grundskola 5 Historia
Vi kommer att jobba med medeltiden och vasatiden. Du kommer lära dig om hur det var att leva på medeltiden, om vilka som styrde och hur samhället förändrades med den nya religionen. Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu börjar en ny tid i Sverige. Den varar mellan åren 1523-1611 och kallas för vasatiden. Vi ska arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en.

Innehåll

Mål

Du ska:
 •  kunna berätta om hur livet såg ut för de olika stånden på medeltiden.

 •  kunna berätta om några viktiga händelser och personer under medeltiden.

 •  kunna berätta om hur religionen och kyrkan påverkade människorna på medeltiden.

 •  kunna berätta om hur Norden styrdes under olika perioder på medeltiden.

 • kunna  jämföra, resonera och dra slutsatser. 

 

 • känna till hur Gustav Vasa tar makten och hur han och hans familj styr Sverige. 

 • kunna känna till hur män, kvinnor och barn levde under vasatiden och jämföra med nutida förhållanden.

 • kunna känna till hur kyrkan utvecklades och varför detta skedde.

 • kunna några historiska begrepp som är typiska för medeltiden och vasatiden.

Hur kommer vi att arbeta? 

      1. Ha gemensamma genomgångar, enskilda uppgifter/förhör/prov och arbeta i par/grupp. 

      2. Läsa texter i PULS Historia/inläsningstjänst

      3. Titta på serien "Med Ahmed i medeltiden" och diskutera kring det vi sett.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • dina faktakunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer under medeltiden och vasatiden

 • din förmåga att använda historiska begrepp/ämnesspecifika begrepp

 • din förmåga att kommunicera och diskutera det vi arbetar med.

 • din förmåga att beskriva, resonerar och jämför

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: