Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov upplysningen

Skapad 2021-03-11 13:29 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Prov upplysningen

Matriser

Sve
Prov upplysningen

Sammanvägd bedömning hela provet

Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Aspekt 1
Godkänd nivå ej uppnådd
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven (ger exempel på litterära verkningsmedel och) diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven (ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och) diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: