Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odla

Skapad 2021-03-11 13:45 i Björkets förskola Kristianstad
Förskola
Odla ärtskott

Innehåll

När vi är ute så upptäcker barnen nu att det börjar växa blommor i rabatten, vi kommer ta tillvara på detta intresse hos barnen och börja med lite odling.

När ska lärandet äga rum? 

Planerade och spontana undervisningstillfälle 

Hur ska lärandet gå till?

Vi kommer göra några gemensamma odlingar med ärtskott i en mjölkkartong. Kommer även ställa några i mörker. Vad händer då? Varför blir det såhär? Hypoteser, diskussioner och slutsatser kommer ligga i fokus när vi arbetar med barnen.

Tillsammans hjälpts vi dagligen åt att sköta om våra odlingar, vad behöver dom för att växa?

Vi kommer smaka på ärtskotten. Barnen får se och uppleva att de kan äta något som de själv har odlat.

Barnen kommer också få dokumentera processen från ärta till skott, med hjälp av att ta bilder.

Via vårt digitala verktyg "Polyglutt" kommer vi även läsa böcker som handlar om detta.

TAKK tecken kommer vi använda i undervisningen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: