Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska djur i skogen (NO), VT21,

Skapad 2021-03-11 13:56 i Jernvallsskolan Sandviken
Svenska djur
Grundskola F – 9
Du ska få lära dig om svenska djur genom att läsa, titta på film, skriva faktatexter och rita bilder.

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad? 

 • Fakta om svenska djur exempelvis: älg, björn, rådjur, räv, varg, ekorre, vildsvin, lodjur och igelkott (utseende, föda, boplats, ungar). 
 • Du ska förstå hur djuren lever och vad rovdjur, växtätare och allätare äter samt hur de de klarar vintern. 
 • Vi lär oss vad en näringskedja är. 
 • Vi lär oss att djur är indelade i olika grupper. 

Undervisningens innehåll: Hur?

 • Läsa faktatexter
 • Titta på filmer
 • Skriva faktatexter (stödmall i vilken ordning vi skriver fakta finner ni längst ner i planeringen)
 • Rita och måla djuren
 • Leta fakta i böcker och på datorn
 • Göra VÖL schema
 • Genom att klippa och klistra bygger vi faktahus om djuren. 

Bedömning

 Jag bedömer din förmåga att:

 • Förstå och plocka ut fakta från en text eller film.
 • Skriva en faktatext.
 • Hur du deltar på lektionerna och kan återberätta om de olika djuren. 
 • Svara på frågor och återberätta från film och faktatext.
 • Du ska kunna känna igen och namnge djuren samt deras fotavtryck utifrån bilder. 

 

Stödmall: i vilken ordning fakta skrivs. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

Svenska djur i skogen (NO), VT 21,

--->
---->
---->
Djur
 • Bi  1-3
Jag kan med hjälp av bildstöd, berätta 2 fakta om 4 av djuren som lever i den svenska skogen. Jag kan berätta 2 skillnader och 1 likhet mellan 2 av skogens djur och hur och var de lever. Jag känner igen 2 djurspår eller 2 djurbajs och kan namnge vilket djur det tillhör.
Jag kan berätta 4 fakta om 6 av djuren som lever i den svenska skogen. Jag kan berätta 3 skillnader och 2 likhet mellan 6 av skogens djur och hur och var de lever. Jag känner igen 6 djurspår eller 6 djurbajs och kan namnge vilket djur det tillhör.
Jag kan berätta 4 fakta om 8 av djuren som lever i den svenska skogen. Jag kan berätta 3 skillnader och 2 likhet mellan 8 av skogens djur och hur och var de lever. Jag känner igen 8 djurspår eller 8 djurbajs och kan namnge vilket djur det tillhör SAMT BERÄTTA 2 SKILLNADE MELLAN SPÅREN ELLER BAJSET.
Skriva
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Jag kan med hjälp av stödord skriva 5 meningar om varje djur.
Jag kan med hjälp av EN FAKTATEXT VÄLJA UT OCH BESVARA FRÅGORNA SOM FINNS I STÖDMALLEN OCH MED EGNA ORD SKRIVA 5 FAKTAMENINGAR OM VARJE DJUR.
Jag kan med hjälp av en faktatext välja ut och besvara frågorna som finns i stödmallen och med egna ord skriva 5 faktameningar om varje djur SAMT SKRIVA 3 EGNA FAKTAMENINGAR SOM INTE FINNS I STÖDMALLENS FRÅGOR.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: