Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma direkt år 8 område Procent vt 2021

Skapad 2021-03-11 13:59 i Stordammens skola Uppsala
Matte direkt år 8 upplaga 1. procent och bråk.
Grundskola 8 Matematik
Syfte: Att vidareutveckla procenttänkandet, genom att göra procentuella jämförelser samt använda förändringsfaktorn vid beräkningar av procentuella förändringar. Repetera samt lära dig att se samband mellan procentform, decimalform och bråkform. Att öva på att se när det är bra med miniräknare och när det är enklast med huvudräkning och då använda sig av smarta metoder.

Innehåll

Tid: 

Vecka 10- 16. Veckoplanering se nedan. 

Mål:

 • Du ska förstå vad begreppet procent betyder och kunna använda det när du beskriver delar i t ex bilder eller text.
 • Du ska kunna se sambandet mellan bråk, procent och decimaltal och använda det för att skriva om tal från bråkform till procentform.
 • Du ska kunna beräkna hur mycket en viss procent av något är. T ex beräkna hur mycket 10% är av 450 kr.
 • Du ska kunna göra beräkningar som handlar om procentuella förändringar. 
 • Du ska kunna uttrycka en andel i både bråkform, decimalform och procentform. T ex kunna beräkna hur många procent av klassen som är vänsterhänta.
 • Du ska kunna göra jämförelser med hjälp av bråk och procent.
 • Du ska kunna göra beräkningar med tal i bråkform. 
 • Du ska träna på att använda huvudräkning på smarta sätt och att använda miniräknare när det är bäst.

 

Mål för elever som siktar mot höga mattebetyg

 • Du ska skaffa dig smarta strategier vid procenträkning som är utvecklingsbart för svårare beräkningar, alltså sätt att räkna som fungerar från nu och i framtiden. T ex att bara göra en uträkning när du ska räkna ut det nya priset vid sänkning/höjning.
 • Du ska fortsätta jobba på att göra snygga och tydliga redovisningar med bra matematiska uttrycksformer. Använd gärna enstaka ord i början på varje rad för att tala om vad du räknar ut. T ex ”rabatten”, ”nya priset”.
 • Du ska kunna använda procent i problemlösning som även innehåller annat matematiskt innehåll, t ex geometri eller algebra. 

 

Redovisning: 

 • Du bör delta aktivt i klassrumsdiskussioner kring olika lösningsmetoder. 
 • Ett skriftligt prov i slutet av perioden. Se planering och provschemat på hemsidan.
 • Vi tränar också med uppgifter i Nomp

Planering av kapitel 5, procent 

Du väljer själv om du arbetar med blå/grön kurs eller grön/röd kurs. 

(inom parentes efter Grön kurs ser du vilka uppgifter som är viktigast att göra för dig som börjat med blå kurs) 

Vecka 

 

 

10 

Uppstart med diagnos och repetition. 

Delen, det hela och andelen 

Beräkna andelen i procent 

Grön kurs: 174-175 

(2, 3, 6, 8 och 9) 

Blå kurs: 188-189 

Röd kurs: 196 

Nomp: Repetera och kom i gång med procent 

11 

Beräkna förändringen i procent 

Beräkna delen 

Grön kurs: 176  177 

(12, 13, 14, 20 och 21) 

Blå kurs: 190-191 

Röd kurs: 197 

NompDelen och andelen 8BC 

12 

Förändringsfaktor 

Grön kurs: 178-179 

(23, 26, 27, 31 och 32) 

Blå kurs: 192 

Röd kurs: 198 

Nomp: procent förändringsfaktor 

14 

Beräkna förändringen med förändringsfaktor (grön) 

När förändringen är mer än 100% (grön) 

Jämför med förändringsfaktor (blå) 

Grön kurs: 180-181 

(35, 38, 39, 43 och 45) 

Blå kurs: 194 

Röd kurs: 199 

 

15 

Jämför med procent (grön) 

 

Den som gjort blå kurs fortsätter med grön kurs 

Grön kurs: 182-183 

(49, 52, 54 och 55) 

Blå kurs: 

Röd kurs200-201 

 

16 

Gör klart och repetera. 

Repetitionsuppgifter finns på sid 274 -277 

Problemlösning på sid 265-257 om du hinner 

 

Grön kurs: 

Blå kurs 

Röd kurs: 202 

Nomp: 

 

 

Prov 22-23/4 

Matriser

Ma
Matematikförmågor

Matematikförmågor

F (Insats krävs)
E
C
A
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
Du löser enkla matematiska problem, beskriver din metod och för enkla resonemang om tillvägagångssätt och resultatets rimlighet.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och för utvecklade resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och för välutvecklade och nyanserade resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
Du använder grundläggande matematiska begrepp med säkerhet i kända vardagliga situationer.
Du har goda kunskaper om begrepp och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera olika uttrycksformer.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar. I dina förklaringar växlar du med säkerhet mellan olika uttrycksformer.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
Du väljer och använder matematiska metoder som kan leda fram till ett rimligt svar.
Du väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder som leder fram till ett rimligt svar.
Du väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder som leder fram till ett korrekt svar.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
När du för matematiska resonemang använder du begrepp, symboler och andra uttryckssätt på enkelt sätt i tal och skrift. Du kan förstå och återge enkelt matematiskt innehåll i andras resonemang.
Du anpassar ditt sätt att uttrycka dig så att det passar syfte och sammanhang samt använder begrepp, symboler och andra uttryckssätt på ett utvecklat sätt. Du kan förstå och återge utvecklat matematiskt innehåll i andras resonemang.
Du anpassar väl ditt sätt uttrycka dig så att det passar syfte och sammanhang samt använder matematiska begrepp, symboler och uttryckssätt på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Du kan förstå och återge avancerat matematiskt innehåll i andras resonemang.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
Du redovisar dina matematiska lösningar så att de är möjliga att följa. Ditt matematiska språk är godtagbart.
Du redovisar dina matematiska lösningar så att de är lätta att följa. Ditt matematiska språk är utvecklat.
Du redovisar dina matematiska lösningar strukturerat så att de är tydliga och lätta att följa. Ditt matematiska språk är välutvecklat och ändamålsenligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: