Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PROCENT åk 8 Vt 21 (kap 5)

Skapad 2021-03-11 14:14 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F Matematik
Procent

Innehåll

Planering åk 8 kap PROCENT (med repetition av gamla områden)

 Tid: vecka 11-17

 Prov: Detta kapitel kommer vi att avsluta med ett sammanfattande Vårprov där det kan komma uppgifter inom alla olika områden du har räknat matte i under året, men med viss tyngdpunkt på Procent. Detta gör vi för att förbereda inför Nationella Provet som kommer om ett år och för att ni inte ska glömma bort vad vi jobbat med.

 

Prov vecka 17:                    Måndag          Tisdag            Onsdag

 

Syfte

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

·       föra och följa matematiska resonemang, och

·       använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

  • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Kunskaper att uppnå:

Efter avslutat kapitel ska eleverna kunna:

·       Beräkna förändringar med hjälp av förändringsfaktor

·       Göra procentuella jämförelser

 

BEGREPP ATT KUNNA

 

Bråkform

Decimalform

Procentform

Del

Det hela

Andel

Förändringsfaktor

 

Arbetssätt

·       genomgång gemensamt och individuellt.

·       självständig räkning på lektionstid och andra tillfällen.

·       diskussion och gruppuppgifter i klassen.

·       Fredagstester och diagnos

Bedömning

·       Bedömning görs summativt med det avslutande provet, samt ditt aktiva deltagande vid gruppdiskussioner och gruppuppgifter.

·       Bedömning görs formativt under arbetets gång i form av fredagstest, diagnos och repetitionsuppgifter.

 

Veckoplanering Samband år 8

GRUNDKURS

 

Måndag

Tisdag

Onsdag

Fredag

11

PROV del 2 Kap 4

PROV del 1 Kap 4

Procent

Beräkna andelen

s. 188-189

Beräkna förändring i procent

Beräkna delen

s. 190-191

12

Förändringsfaktor

s. 192

Förändringsfaktor

s. 192

Förändringsfaktor

s. 180

Fredagstest i Socrative

Mer än 100% s. 181

13

Jämför med Procent

s. 194

Uppslaget

s. 184-185

(ej Begreppskarta)

Diagnos

LOV

14

LOV

LOV

LOV

LOV

15

S Ledig

GRÖN / Arbetsblad

GRÖN / Arbetsblad

GRÖN / Arbetsblad

GRÖN / Arbetsblad

16

Gammal NP

B-del 2000

Programmering i Procent

Problemlösning

s. 256-257 (s.250-255)

Repetition kap 5

Problemlösning

17

VÅRPROV

VÅRPROV

VÅRPROV

 

 

HÖGRE KURS

 

Måndag

Tisdag

Onsdag

Fredag

11

PROV del 2 Kap 4

PROV del 1 Kap 4

Procent

Beräkna andelen

s. 174-175

Beräkna förändring i procent

Beräkna delen

s. 176-177

12

Förändringsfaktor

s. 178

Förändringsfaktor

s. 179

Förändringsfaktor

s. 180

Fredagstest i Socrative

Mer än 100% s. 181

13

Jämför med Procent

s. 182

Uppslaget

s. 184-185

(ej Begreppskarta)

Diagnos

LOV

14

LOV

LOV

LOV

LOV

15

S Ledig

RÖD

RÖD

RÖD

Fredagstest

RÖD

16

Gammal NP

B-del 2000

Programmering i Procent

Problemlösning

s. 256-257 (s.250-255)

Repetition kap 5

Problemlösning

17

VÅRPROV

VÅRPROV

VÅRPROV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmer med genomgångar:

 

·       Procent - procent                                                          s.174 / s. 188

 

·       Åk 8  - Procent - Andelen, delen och det hela -        s. 175 / s. 189

 

·       Minskning - Procent  - YouTube                                 s. 176 / s. 190

 

·       Räkna ut delen när du vet % - YouTube                    s. 177 / s. 191

 

·        Förändringsfaktor - YouTube                                     s. 178 / s. 192 - 193 / s. 198 - 199

(Förändringsfaktor, mer om förändring och upprepad förändring)

·       Procent - Förändringsfaktor - YouTube                     s. 176 – 181

·       Procent - Beräkna andelen - YouTube                       s.182 - 183 / s. 194 / s. 196 -197

(Jämför med procent, jämför med förändringsfaktor)

 

·        Procent - Upprepade förändringar - YouTube        s. 198 – 199

(Mer om förändring och upprepad förändring)

 

Matriser

Ma
PrOCENT kap 5 åk 8 Vt 21

Inte tillräckligt grundläggande nivå
Grundläggande nivå, E
Mer än grundläggande nivå, C
Mycket mer än grundläggande nivå, A
Problemlösning
Du har inte visat att du kan använda metoder och strategier för att lösa grundläggande problem på en nivå som krävs för årskursen.
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa enklare problem och kommer fram till förslag på möjlig lösning.
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa mer komplexa problem och kommer fram till en möjlig lösning.
Du väljer och använder anpassade metoder och strategier som fungerar för att lösa mer komplexa problem och kommer fram till en möjlig lösning
Begrepp
Du har inte visat att du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp som är aktuella för årskursen och/eller har inte visat att du kan använda dem i välkända sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan visa att du kan använda dem i välkända sammanhang.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem vilket du visar i delvis nya sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem vilket du visar i nya sammanhang.
Metod
Du har inte visat att du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Kommunikation
Du har inte visat att du kan beskriva hur du löst uppgifter och/eller använder inte ett delvis matematiskt språk.
Du kan till stor del beskriva hur du löst uppgifter och använder delvis ett matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgifter med ett godtagbart matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgifter med ett matematiskt språk och på ett effektivt sätt som passar sammanhanget.
Resonemang
Du har inte visat att du kan förklara en lösning kortfattat med hjälp av till viss del anpassat matematiskt språk.
Du kan utifrån givna frågor kortfattat förklara en lösning med hjälp av till viss del anpassat matematiskt språk.
Du kan utifrån givna frågor motivera en lösning med hjälp av ett relativt väl anpassat matematiskt språk.
Du kan utifrån givna frågor förklara en lösning på ett effektivt sätt med hjälp av ett anpassat matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: