Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov berättande text

Skapad 2021-03-11 14:29 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 6 Svenska
Delprov C1 av nationella provet. Prov är för rättsäkerhetens skull bedömd av annan behörig lärare. I vissa fall även sambedömda mellan fler lärare.

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för delprov C1: berättande text, årskurs 6 - svenska

Aspekter

Insats krävs
E
C
A
INNEHÅLL
  • Sv  4-6
Begripligt innehåll. Berättelsen har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Relativt tydligt innehåll. Berättelsen har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Tydligt innehåll. Berättelsen har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Enkla gestaltande beskrivningar av t. ex. miljö eller personer finns.
Utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Utvecklade gestaltande beskrivningar av t. ex miljö och personer finns.
Välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. Välutvecklade gestaltande beskrivningar av t. ex. miljö och personer finns.
Händelser räknas upp och utvecklas något.
Händelser återges och upplevelser förmedlas i viss mån.
Upplevelser förmedlas och utvecklas/värderas.
STRUKTUR
  • Sv  4-6
I huvudsak fungerande struktur. Berättelsens händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begripligt genom i huvudsak fungerande inledning, huvuddel, avslutning.
Relativt väl fungerande struktur. Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat genom en relativt väl fungerande inledning, huvuddel, avslutning.
Väl fungerande struktur. Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerat genom en väl fungerande inledning, huvuddel, avslutning.
Berättelsen hålls samman på ett i huvudsak fungerande sätt.
Berättelsen hålls samman på ett relativt väl fungerande sätt.
Berättelsen hålls samman på ett väl fungerande sätt.
Berättelsen är i huvudsak skriven utifrån samma berättarperspektiv.
Berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv.
Berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv.
SPRÅK
  • Sv  4-6
  • Sv  4-6
Viss språklig variation. Ordvalet uppvisar viss variation.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är förhållandevis varierat.
God språklig variation. Ordvalet är varierat och höjer textens kvalitet.
Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet. Viss säkerhet uppvisas i meningsbyggnaden.
Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och relativt varierad.
Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Tempus används med viss säkerhet.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
Tempus används på ett riktigt sätt.
SKRIVREGLER
  • Sv  4-6
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet. Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel finns.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet. Få stavfel finns.
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
HELHETSBEDÖMNING
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en berättelse. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar relativt väl som en berättelse. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar väl som en berättelse. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: